Verslas

„WINDLY HOLDING OÜ“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido Estijos bendrovei „Windly Holding OÜ įsigyti 33,4 proc. įmonės „9 sparnai“ akcijų ir kartu su „E energy invest“ įgyti bendrąją „9 sparnų“ kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. spalio 6 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Windly Holding OÜ“ pagrindinė veikla bus įmonės „9 sparnai“ valdymas. Su bendrove „Windly Holding OÜ“ susiję ūkio subjektai vykdo valdymo (holdingo), konsultacijų, automobilių perpardavimo ir nuomos, įvairios paskirties nekilnojamojo turto valdymo ir kitą veiklą.

„E energy invest“ ir su ja susiję ūkio subjektai užsiima dukterinių bendrovių valdymu, finansavimu ir konsultacijų teikimu atsinaujinančiosios energetikos klausimais, teikia inžinerines paslaugas, biokuro katilinių bei kitų šilumos energetinių objektų, saulės energetikos projektų vystymo paslaugas. Be to, vykdo valdymo (holdingo) ir konsultacijų, nekilnojamojo turto nuomos, šilumos ir karšto vandens gamybos, tiekimo, vėjo elektros energijos gamybos veiklą.

Bendrovės „9 sparnai“ planuojama pagrindinė veikla – vėjo elektros energijos gamyba ir pardavimai.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą