Studijos

VU profesoriaus Leono Jovaišos šimtųjų metinių minėjimo proga rengiamas specialus forumas

Šiemet minimos Vilniaus universiteto (VU) mokslininko ir pedagogo prof. habil. dr. Leono Jovaišos (1921-01-11–2017-01-17) šimtosios gimimo metinės. Nusipelnęs Lietuvos mokslininkas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, turėjo ypač platų filologinį, filosofinį ir psichologinį išsilavinimą, kurį nuosekliai taikė švietimo ir ugdymo problemoms Lietuvoje tirti ir ugdymo mokslui plėtoti. Šia proga sausio 28 d. 15 val. VU kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukologinių tyrimų asociacija organizuoja specialų forumą.

Nuotoliniame forume „Edukacija Lietuvai moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, vyks diskusijos su Lietuvos edukologijos teoretikais ir praktikais, sveikinimo žodžius sakys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė dr. Jurgita Šiugždinienė ir VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

Prof. L. Jovaiša buvo Pedagogikos (vėliau Edukologijos) katedros profesorius (1970–1995) ir vedėjas (1977–1986), mokslinio leidinio „Acta paedagogica Vilnensia“ įkūrėjas ir redaktorius (1991–2000). Mokslininko tyrimai žinomi ugdymo filosofijos, didaktikos, hodegetikos, delinkventinės pedagogikos, profesinio orientavimo ir konsultavimo pedagogikos, mokytojų rengimo bei ugdymo mokslo istorijos srityse.

Prof. L. Jovaiša – VU absolventas, o vėliau mokslininkas, dažniausiai traktuojamas kaip išskirtinis ugdymo psichologijos žinovas, itin dėmesingas senoms ir naujoms filosofijos idėjoms. Profesoriaus pastangomis praplėstas ir aiškiai susistemintas edukologijos laukas, išskirtos svarbiausios sisteminės šakos, dalys ir jų ryšiai. Tai atskleidžiama profesoriaus parengtose monografijose, vadovėliuose „Ugdymo mokslas ir praktika“, „Gyvenimo sėkmės ugdymas“, „Edukologijos įvadas“ ir „Edukologijos pradmenys“.

Minint turiningą prof. L. Jovaišos mokslinę veiklą, svarbu atsižvelgti į jo patirtį liudijant įvairias politines Lietuvos valstybės transformacijas – nepriklausomybės siekius ir sudėtingą sovietmečio laikotarpį, kurio ideologiją mokslininkui pavyko pergudrauti. Profesorius sugebėjo išsilaikyti prieš sudaromą spaudimą ir likti ištikimas savo įsitikinimams, suformuotiems ankstyvųjų filosofijos studijų metų. Apie tai byloja filosofai Antanas Maceina, Pranas Kuraitis, Jonas Grinius, Stasys Yla,  literatas ir ateitininkas Henrikas Nagys, psichologai Jonas Vabalas-Gudaitis, Alfonsas Gučas. Ypač didelę įtaką jo pažiūroms darė Antano Maceinos, Prano Kuraičio, Jono Griniaus paskaitos, jų rekomenduota ar parūpinta naujausia literatūra.

Kalbėdamas apie edukologiją kaip mokslo objektą, prof. L. Jovaiša kėlė klausimą, kokia yra ugdymo tikrovė ir ką reikia išugdyti: „homo faber“, „substantia racionalis naturae“ ar „homo divinus“. Prioritetą suteikęs „homo divinus“, profesorius dabarties žmogaus fenomeno sudėtingumą analizavo ne tik pasaulio nuspėjamų ir nenuspėjamų įvykių kaitos, bet ir įtemptos dabarties situacijos kontekste. Profesorius aptarė ir spartėjančių technologijų įtaką visuomenės kaitai ir ugdymui, ir gamtos, aplinkos, ekologijos klausimus ugdymo požiūriu. Sukauptoms žinioms papildyti profesorius sukūrė veikalus „Psichologinė diagnostika“, „Asmenybė ir profesija“, „Ugdymo mokslas ir praktika“, „Profesinio orientavimo pedagogika“.

Profesorius išugdė 40 edukologijos mokslo daktarų, išleido 43 autorines knygas, yra 16 knygų sudarytojas, 325 straipsnių autorius, išvertė I. Kanto traktatą apie pedagogiką. Jis buvo ne tik pasaulinių teorijų pristatymo Lietuvai pionierius, jų analitikas bei kritikas, bet ir praktikas, o jo didžiausias indėlis paliktas VU.

Daugiau informacijos apie renginį bei jo programą rasite čia.

Pranešimą paskelbė: Gretė Gerulaitytė, Vilniaus universitetas

Rekomenduojame
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose
 
Keltuvų nuoma
 
LightPlex Bond Retention Shampoo Plauko jungtis atkuriantis šampūnas, 250ml
 
ECCO Exohike Men's Cocoa Brown 45

Parašykite komentarą