Politika ir teisė

VRM: per neteisėtos migracijos krizę Baltijos šalys atlaikė pirmą ir stipriausią smūgį

Vidaus reikalų viceministras Kęstutis Lančinskas Baltijos Asamblėjos (BA) 40-osios sesijos metu apžvelgė neteisėtos migracijos krizės suvaldymą.

„Prasidėjus neteisėtos migracijos krizei, mūsų šalys atlaikė Baltarusijos ataką. Koordinuodami bendrus veiksmus, tapome rytinės Europos Sąjungos (ES) išorės sienos apsaugos garantais. Vykdydamas šią hibridinę ataką prieš ES, Baltarusijos režimas nepaiso jokių tarptautinių normų ir taisyklių. Ėmėmės politinių, teisinių ir diplomatinių žingsnių. Atsirado naujas reguliarių Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalų ministrų susitikimų formatas, kai ministrai aptaria ir koordinuoja veiksmus“, – kalbėjo vidaus reikalų viceministras K. Lančinkas.

Kalbėdamas apie esamą situaciją, vidaus reikalų viceministras pabrėžė, kad nors chaotiškus neteisėtos migracijos srautus pavyko sustabdyti ir padėtis sąlyginai stabilizuota, rizika išlieka didelė – Baltarusijos režimas sąmoningai sukuria tam sąlygas, organizuoja ir testuoja naujus neteisėtos migracijos kelius. Dirbtinis vizų išdavimo palengvinimas, specialūs skrydžiai iš konflikto apimtų šalių, neteisėto žmonių gabenimo skatinimas, dezinformacija – tai Baltarusijos režimo sąmoningi veiksmai, klaidinantys žmones, skatinantys naudotis nelegaliais migracijos keliais ir pasmerkiantys juos sunkiems išbandymams.

Viceministras pažymėjo, kad reikalingi nauji bendri ES lygmens sprendimai, o naująją realybę atliepiančiuose ES teisės aktuose turi būti numatytos priemonės ES valstybėms narėms veiksmingai reaguoti į trečiųjų šalių vykdomą migracijos instrumentalizavimą politiniais tikslais ir gintis nuo hibridinių agresijų.

„Matome bendro darbo rezultatus – sutelkėme 14 ES bendraminčių valstybių narių, kurios palaiko iniciatyvą dėl ES teisės aktų sienų apsaugos ir migracijos srityse keitimo poreikio, ir tai gali ir turi tapti tvariu problemos sprendimu. Reikia išlaikyti ir puoselėti įgautą Baltijos šalių bendradarbiavimo tempą ir veiksmų koordinavimo kanalus“, – akcentavo viceministras. Siekiama, kad ES teisės pokyčiai būtų orientuoti į stipresnę sienų apsaugą, bendrus išorės sienų stebėjimo standartus ir neteisėto atvykimo prevenciją, o ne į nekontroliuojamo migracijos srauto padarinių sprendimą.

Padėtis pasienyje su Baltarusija ir toliau išlieka sudėtinga, tad Lietuvos sienos kontrolė vykdoma sustiprintu režimu. Saugoti Lietuvos pasienį padeda Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ ir kai kurių šalių pareigūnai.

Nuo metų pradžios į Lietuvą neteisėtai pateko daugiau nei 4,2 tūkst. migrantų, nuo rugpjūčio mėnesio pradžios į šalį neįleista 5,5 tūkst. asmenų.

Šiuo metu gautas 3 161 prieglobsčio prašymas, Migracijos departamentas jau išnagrinėjo 2 121 prieglobsčio prašymą, 6 asmenims suteiktas prieglobstis.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastatyta daugiau nei 70 km koncertinos.

BA – prieš tris dešimtmečius (1991 m. lapkričio 8 d.) įkurta Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų tarptautinio bendradarbiavimo organizacija. BA sesija – aukščiausiasis jos organas. Šiais metais BA pirmininkauja Lietuva. Posėdžių metu buvo aptartos Baltijos valstybių bendradarbiavimo galimybės sprendžiant pandemijos sukeltas problemas, regiono energetinio ir išorinio saugumo klausimai.

Pranešimą paskelbė: Božena Zaborovska-Zdanovič, LR Vidaus reikalų ministerija

Parašykite komentarą