Įvairenybės

VKEKK skelbia 2019 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I ketvirtį (ataskaitą atsisiųskite).

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2019 m. I ketv. rodikliai:

 • vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2019 m. I ketv. siekė 198,34, Eur/tne, t.y. buvo 12,9 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
 • 2019 m. I ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 197,28 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2018 m. laikotarpio kaina, didėjo 3,1 proc.;
 • didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 176,85 Eur/tne, t. y. buvo 10,4 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
  • reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 9,7 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės;
 • 2019 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1546 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 81096 tne. Palyginti su 2018 m. I ketv., sandorių sudaryta 34,7 proc. mažiau, bendras sandorių kiekis (tne) mažėjo 37,7 proc.;
 • energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 95,2 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
  • šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 143 372,01 tne biokuro už 28 284,53 tūkst. Eur – 7,1 proc. mažiau nei 2018 I ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (82,0 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
 • daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2019 m. I ketv. tai sudarė 97,7 proc.;
 • biokuro rinkoje pastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmą ketvirtį rinkoje veikė 60 pirkėjų ir 132 pardavėjai (iš viso 192), 2018 m. I ketv. – 177;
 • mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2018 m. I ketv. didžiausias tiekėjas, užėmęs 18,0 proc. rinkos 2019 m. I ketv. užėmė 10,1 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 33,19 proc. rinkos;
 • stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 409,16.

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą