Įvairenybės

VKEKK atstovai dalinosi gerąja gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo patirtimi

2018 m. gegužės 21–23 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), bendradarbiaudama su JAV nacionaline komunalinių įmonių reguliuotojų asociacija (angl. National Association of Regulatory Utility CommissionersNARUC), JAV tarptautinio vystymosi agentūra (angl. U.S. Agency for International Development – USAID) ir Regionine energetikos reguliuotojų asociacija (angl. Energy Regulators Regional Association – ERRA), organizavo trijų dienų seminarą, skirtą regioninių gamtinių dujų rinkų integracijos, perdavimo ir skirstymo sistemų tinklų kodeksų rengimo ir įgyvendinimo klausimams bei investicijų į infrastruktūrą planavimo ir tvirtinimo procedūroms aptarti.

Seminare dalyvavo reguliavimo institucijų atstovai iš JAV, Europos Sąjungos, Energijos Bendrijos (angl. Energy Community) šalių.  VKEKK bei gamtinių dujų  perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ atstovai pasidalino patirtimi kuriant regioninę Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų rinką bei numatomą Europos Sąjungos dujų tinklų kodeksų įgyvendinimą regioniniu lygmeniu. Seminaro dalyviams taip pat pristatyti atvejai dėl gamtinių dujų saugyklų ir suskystintų gamtinių dujų terminalų infrastruktūros reguliavimo. VKEKK ir suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje operatorės AB „Klaipėdos nafta“ atstovai detaliai pristatė Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą, poveikį regioninei rinkai ir reguliavimo klausimus. Dalyviai aktyviai keitėsi informacija apie teisinę bazę ir turimus įgaliojimus tvirtinti investicijų projektus ir perdavimo bei skirstymo sistemų operatorių rengiamus investicinius planus.

Seminaro dalyviams įgyvendinti nustatytus reikalavimus bei geros praktikos pavyzdžius dėl tinklų kodeksų rengimo, investicijų ir pačių investicinių planų tvirtinimo padės renginio organizatorių rengiamas gairių dokumentas, kurio projektas buvo detaliai pristatytas seminaro metu.

Seminaro metu gauta informacija taip pat prisidės prie geresnio teisinio reglamentavimo Lietuvoje, keitimosi gerąja reguliavimo patirtimi.

Seminaro informaciją rasite čia.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą