Įvairenybės

Vilnius patvirtino 2021–2025 m. Šeimos ir vaiko gerovės plėtros planą 

Vilnius patvirtino 2021–2025 m. Šeimos ir vaiko gerovės plėtros planą Vilniaus savivaldybės Taryba vienbalsiai pritarė Šeimos ir vaiko gerovės plėtros 2021–2025 m. planui, kuris padės pagerinti jaunimo sveikatos, socialinės, švietimo ir paslaugų sritis. Sostinėje gyvena 565 374 vilniečiai, iš jų – penktadalis vaikų iki 18 metų (109 237).

Analizuodami šeimos ir vaiko gerovės situaciją, pastebimi šeimoms kylantys iššūkiai, susiję su sveikatos, socialine, švietimo, paslaugų jaunimui sritimis. Atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius, būtina sudaryti prielaidas vaikams augti saugioje aplinkoje, plėtojant prevencinių, intervencinių, reabilitacijos priemonių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui ir jo atstovams.Šeimos ir vaiko gerovės plėtros 2021–2025 metų veiksmų planas apima išsamia šeimos ir vaiko gerovės situacijos analize paremtą priemonių, prisidedančių prie vaiko ir šeimos situacijos gerinimo, planą. Šis priemonių planas apima šeimos ir vaiko sveikatos, socialinę, švietimo, paslaugų jaunimui srities gerinimą, paslaugų plėtrą.                 

Minėtame veiksmų plane suformuoti būtini sprendimų būdai ir numatyta apie 90 priemonių, kuriomis siekiama:vaikų fizinės ir psichikos sveikatos stiprinimo ir su ja susijusių rodiklių gerėjimo;vaikų, iškritusiųjų iš švietimo sistemos, skaičiaus mažinimo;vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, negalią, įtraukties į švietimo sistemą didinimo;vaikų ir jaunimo nusikalstamų veikų skaičiaus mažinimo;socialinių paslaugų prieinamumo didinimo šeimoms, patiriančioms sunkumus;psichologų, socialinių pedagogų, visuomenės sveikatos specialistų, socialinių darbuotojų ir kitų vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų kompetencijų didinimo;vaiko gerovės stebėsenos sistemos, bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis, gerinimo;gyventojų informuotumo sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimais gerinimo;vaiko gerovės ir prevencijos veiklų švietimo įstaigose apimant socialinį – emocinį ugdymą mokyklose, psichikos sveikatos stiprinimo, įtraukties didinimo, neformalaus vaikų švietimo plėtros ir kt. didinimo.

Šeimos ir vaiko gerovės plėtros 2021–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo rezultatams pasiekti Šeimos ir vaiko gerovės komisija atliks kasmetinę Vilniaus šeimų poreikių stebėseną, bendradarbiaudama su įvairiomis vaikais ir šeimomis besirūpinančiomis organizacijomis.

Pranešimą paskelbė: Aurelija Dermantė, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą