Įvairenybės

Vilkaviškio gyventojams mažėja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Vilkaviškio vandenys“  2015 m. faktines sąnaudas ir planuojamas vykdyti investicijas, suskaičiavo apie 50 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,83 Eur/m3 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, t. y. 8,5 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia. Šiuo metu vartotojams taikomos kainos galioja nuo 2012 m. liepos 1 d.

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.  

UAB „Vilkaviškio vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,47 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 64,6 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 48,1 proc. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų. 72 proc. vartotojams centralizuotai patiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normų reikalavimus, 28 proc. – viršija nustatytas geležies ir amonio normas. Šią problemą UAB „Vilkaviškio vandenys“ planuoja spręsti iki 2018 metų pabaigos pastatydama vandens gerinimo įrenginius Bartninkų miestelyje, Mažučių, Pajevonio bei Matlaukio kaimuose.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ per 2013–2015 m. laikotarpį Vilkaviškio, Kybartų miestuose, Virbalio ir Pilviškių miesteliuose, Giedrių kaime iš viso paklojo 52 km vandentiekio tinklų, 71 km nuotekų tinklų, pastatyta 1 vandentiekio ir 22 nuotekų siurblinės, dar 5 rekonstruotos, taip pat pastatyti 7 nauji nuotekų valymo įrenginiai. Prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų prisijungė 726 būstai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 1 187 būstai. Iš viso šiems darbams atlikti panaudota apie 15,5 mln. Eur, iš jų 10,6 – Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos.

2016–2018 m. bendrovė planuoja įgyvendinti investicijų už beveik 8 mln. Eur, apie 1,45 mln. Eur sumą planuojama gauti iš ES struktūrinių fondų. Bendrovė numačiusi nutiesti ir renovuoti 1,92 km vandentiekio tinklų (Vilkaviškio mieste) ir 12,34 km nuotekų tinklų (Vilkaviškio mieste, Gižų ir Klausučių kaimuose), pastatyti  nuotekų valymo įrenginius (Gižų kaime). Atlikus planuojamus darbus, planuojama, kad galimybe naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga papildomai turės 36 būstai, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 168 būstai.

2015 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ realizavo 759 tūkst. m3 vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą., 2015 m. gavo 57,71 tūkst. Eur pelno, 2016 m. – 89,95 tūkst. Eur pelno.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą