Įvairenybės

Viktoras Uspaskich: Smerkiame pradėtą karą prieš Ukrainą

Darbo partija kategoriškai smerkia Rusijos veiksmus ir agresiją prieš nepriklausomą Ukrainą. Esame kartu su savo broliais mintimis ir širdimi, bet reikia ir veiksmų: Lietuva turi skubiai priimti sprendimus dėl visapusiškos pagalbos suteikimo Ukrainai ir jos žmonėms.

Privalome susitelkti, atmesti visus vidinius nesutarimus – dabar jiems tikrai ne laikas – ir kartu parodyti, kad padarysime viską ir dar daugiau, kad padėtume Ukrainos žmonėms.

Vyriausybė turi kuo skubiau paruošti pagalbos planą ir tam neturi būti nieko gailima.

Dabartinės grėsmės akivaizdoje reikia numatyti lėšas humanitarinei pagalbai karo zonoje ir pagalbą nukentėsiantiems nuo karo. Turime būti pasirengę priimti broliškos valstybės gyventojų tiek, kiek bus reikalinga, dalintis savo resursais be taupymo ir be ribų.

Darbo partija pasiruošusi kuo skubiau svartyti sprendimus dėl papildomo finansavimo krašto apsaugai. Savo ruožtu jau dabar kreipiasi į partiečius ir renka informaciją apie mūsų bendruomenės galimybes priimti ukrainiečių šeimas ir teikti humanitarinę pagalbą.

Nėra nei jokios priežasties, nei pasiteisinimo agresijai prieš taikius žmones. Kiekvieno jų mirtis turi gulti ne tik ant vadovybės, kuri duoda tokius įsakymus, pečių, bet ir ant kiekvieno, paėmusio ginklą, kuris atneša mirtį, į savo rankas.

Aš ir Darbo partija esame su Ukrainos žmonėmis.

Pranešimą paskelbė: Brigita Petrošiūtė, Darbo partija

Parašykite komentarą