Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos

Siekiant suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, patikslinant reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) parengė atskirą metodiką – Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką – ir teikia ją viešajai konsultacijai.

Esminės nuostatos:  
– atskirti perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo principai nuo kitų gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamų veiklų;
– pereinama prie vienos iš Tarifų tinklo kodekse numatytų alternatyvių metodologijų – „pašto ženklo“ metodologijos, kuri numato pajamų lygio pasidalinimą tarp įleidimo−išleidimo taškų pagal nustatytą įleidimo−išleidimo santykį (nustatomas visam reguliavimo periodui, įvertinus gamtinių dujų rinkos konkurenciją, perdavimo sistemos pagrįstą kaštų paskirstymą, vidutinį kelių šalių arba regionų gamtinių dujų perdavimo kainų lygį) ir standartiniu atveju lemia vienodus gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir vienodus išleidimo taškų tarifus;
– vidiniame gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taške papildomai įvertinamos tiesioginės ir pagrįstais kriterijais atskirtos netiesioginės sąnaudos, atsiradusios dėl dujotiekio segmentų (perdavimo sistemos turto vienetų), kuriais išimtinai gali naudotis Lietuvos gamtinių dujų vartotojai. Taip siekiama išvengti kryžminio subsidijavimo tarp tarpvalstybinių ir šalies dujų srautų;
– siūloma kiekvienais reguliavimo periodo metais nustatyti / koreguoti pajamų viršutines ribas;
– numatyta galimybė taikyti nuolaidą SGD terminalo įleidimo taške, siekiant didinti gamtinių dujų importo šaltinių konkurenciją. Dėl taikytinos nuolaidos nesurinktų perdavimo pajamų dalis bus kompensuojama, atsižvelgiant į VKEKK nustatytą padengimo mechanizmą;
– perdavimo sistemos operatorius, suderinęs su VKEKK, galės taikyti ir kitus pajėgumų produktus, įskaitant  ir susietus su transportavimo keliu, siekiant didinti gamtinių dujų infrastruktūros panaudojimo efektyvumą;
– balansavimo gamtinių dujų perdavimo sistemoje paslaugos kainodara bus keičiama, atsižvelgiant į Balansavimo kodekso nuostatas;
– siūloma keisti šiuo metu gamtinių dujų sektoriuje galiojantį operatoriaus veiklos sąnaudų vertinimo mechanizmą: pirmųjų reguliavimo periodo metų reguliuojamos perdavimo veiklos sąnaudos bus skaičiuojamos įvertinus praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų VKEKK nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį, atsižvelgus į faktinį pagrįstą šių sąnaudų ketverių metų vidurkį, įvertinus priešpaskutinių ir paskutinių metų vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokyčius, pakoreguotus efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.;
– numatytas nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydžio, kuriuo bus mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis, skaičiavimas po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus visam reguliavimo periodui;
– įtvirtinta, kad apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios VKEKK nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinant pinigų kainą.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. el. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą