Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki liepos 5 d.

VERT parengė teisės aktų pakeitimo projektus:

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą;

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo projektą;

Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo projektą;

VERT 2021 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. O3E-3 pakeitimo projektą.

Atlikti esminiai pakeitimai:

Atsižvelgiant į WACC metodiką, numatančią, kad investicijų projektams, įgyvendinantiems LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams VERT gali skirti papildomą 1 proc. investicijų grąžos priedą (įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.).

Atsižvelgiant į Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus, kuriuose numatyta, kad: 1) šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei; 2) šilumos tiekėjas alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius gali naudoti ne tik šilumos poreikio piko, bet ir rezerviniams pajėgumams užtikrinti; 3) pakoreguoti kiti tvarkos punktai, susiję su šilumos poreikio piko ir rezervinių pajėgumų sąrašo nustatymu ir koregavimu.

⁎⁎⁎⁎

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. liepos 5 d. (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą