Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid“ parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.

Plane numatyta:

– visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų;
– visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, jų finansavimo šaltiniai;

– visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

2018–2027 m. AB „Litgrid“ perdavimo tinklo plėtros ir atnaujinimo investicijų poreikis sieks apie 765,75 mln. Eur, t. y. 19,2 proc. daugiau, palyginus su 2017−2026 m. plane numatyta tinklo plėtra.

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ kiekvienais metais turi parengti ir pateikti VKEKK ateinančių dešimties metų plėtros planą. VKEKK, derindama plėtros planą, įvertina perdavimo sistemos operatoriaus jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.

 PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą