Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. balandžio 14 d.

Pagrindinis taisyklių projekto tikslas – užtikrinti galimybę dalį suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo pajėgumų rezervuoti ilgesniam nei penkerių metų periodui.

Esminiai siūlomi pakeitimai:

  • Numatoma, kad terminalo naudotojui gali būti suteikiami trijų skirtingų grupių terminalo pajėgumai, kurie skiriasi priklausomai nuo panaudojimo laikotarpio.
  • Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi ilgalaikės SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros metu ne trumpesniam nei penkerių dujų metų laikotarpiui.
  • Metiniai SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi ne trumpesniam nei vienerių ateinančių dujų metų laikotarpiui.
  • Neatidėliotinos rinkos krovinio SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi einamųjų dujų metų laikotarpiu.
  • Papildomai projekte įtraukiama ilgalaikė terminalo pajėgumų paskirstymo procedūra, numatanti principus, kuriais SGD terminalo operatorius paskirsto laisvus ilgalaikius SGD išdujinimo pajėgumus. Atnaujinti metinių SGD išdujinimo pajėgumų paskirstymo principai.
  • Pakeistas dujų metų laikotarpis, kuris po atnaujinimo sutampa su kalendoriniais metais.
  • Įtraukiama nauja sąvoka „Terminalo nominalūs pajėgumai“, kuri apibrėžia nuolatinius terminalo išdujinimo pajėgumus, siekiančius 73 proc.

 Tobulinamos SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros užtikrins sklandų ir efektyvų jų paskirstymą ir taip bus padidinamas terminalo panaudojimas.

 Pažymėtina, kad laiku įgyvendintas pakeitimas labai svarbus šiandieniniame kontekste, kai yra priimami sprendimai dėl regioninės gamtinių dujų integracijos ir bendros tarifų zonos nustatymo su kaimyninėmis Latvijos, Estijos ir Suomijos valstybėmis. 2022 m. prasidės Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungties (GIPL) komercinė eksploatacija, kuri sukurs dar vieną alternatyvą Lietuvos gamtinių dujų importui bei atvers galimybę Lietuvos gamtinių dujų rinkos dalyviams tiekti gamtines dujas į Lenkiją ar kitas besiribojančias valstybes.

Taip pat pakeitimai užtikrintų galimybę terminalo pajėgumus paskirstyti ir veiklą orientuoti į ilgalaikę perspektyvą. Šis taisyklių pakeitimas leis pajėgumus atnaujintų taisyklių numatytu būdu paskirstyti nuo 2023 m.

******

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-04-14 (imtinai). 
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą