Įvairenybės

Viešajai konsultacijai pateikti teisės aktų projektai – pratęsiamas pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia viešajai konsultacijai: 
• Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių projektą (Projektas Nr. 1);
• Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (ProjektasNr. 2);
Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos pakeitimo projektą (ProjektasNr. 3).

SVARBU. Pratęsiamas viešosios konsultacijos laikas iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 

Projektai paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą