Verslas

Vidaus vandens kelių direkcija operatyviai sureagavo dėl abejonių

Atsižvelgiant į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją apie tai, kad bunų statyboms UAB „Tilsta“ naudoja neilgaamžį akmenį dolomitą, o prastesnėmis savybėmis pasižyminčią klintį, valstybinė įmonė nedelsiant ėmėsi veiksmų informacijos patikrinimui – kreipėsi į antstolius ir ekspertus, kad šie ištirtų, kokia medžiaga naudojama bunų statybai. Nepaisant to, Vidaus vandens kelių direkcijos turimomis žiniomis, informacija yra klaidinga. „Laukiame tyrimų rezultatų, tačiau pirminiai duomenys rodo, kad iš ties naudojama ta medžiaga, kuri ir turi būti naudojama statyboms – dolomitas. Tikiuosi, kad rezultatai bus artimiausiomis dienomis ir mes oficialiai galėsime paneigti nepamatuotus kaltinimus. Medžiagų pakeitimų nebuvo ir jie neplanuojami, numatytiems sprendiniams pritarta, statybos leidimai gauti. PAV procedūros atliktos. Šiai dienai direkcija dar nėra priėmusi nei vienos atliktos bunos, kaip galutinio statinio, t. y. šiuo metu vykdomi paruošiamieji darbai bunoms, žaliavos transportuojamos, sandėliuojamos numatysote bunų vietose. Apmaudu, kad pritempta istorija bei iškreipti faktai išvydo dienos šviesą nacionalinėje televizijoje.“ – sako Vladimiras Vinokurovas, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius.

Dolomitas – natūralus akmuo, skaldoma nuosėdinė karbonatinė uoliena, netirpi vandenyje, nuo seno naudojama statyboms. Iš dolomito gaminama skalda keliams tiesti. Gargždas – suapvalinta nuosėdinė uoliena, kurią sudaro dalelės, kurių skersmuo yra nuo 6 iki 20 cm.

Rangovą kontroliuojančios institucijos atstovas, statybos techninis prižiūrėtojas E. Šiuperis tvirtina: „Bunų statyboms darbams atlikti UAB „Tilsta” (Rangovas) vadovaujasi Techniniu projektu ir darbo projektu. Rangovas laikosi projekte numatytų sprendinių ir medžiagų reikalavimų, yra pateikęs medžiagų deklaracijas.”

Įgyvendinus „TEN-T kelio E-41 modernizavimas” projektą bus sudarytos palankios sąlygos vykdyti krovininę, keleivinę ir pramoginę laivybą Nemunu nuo Kauno iki Kuršių marių visu navigacijos laikotarpiu. Tai esminis lūžis gerinant laivybos sąlygas Nemuno upe, įskaitant ir sausmečio laikotarpį. Didelis darbas jau įvykdytas, rengiant projektą, užtikrinant finansavimą, įvykdant viešojo pirkimo procedūras. Vykdant viešojo pirkimo procedūras buvo laikomasi Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų atskirti projektavimo ir rangos darbus. Dėl įvykusio pirkimo pastabų nebuvo.

Pranešimą paskelbė: Justina Juozapone, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

Parašykite komentarą