Įvairenybės

VERT viešajai konsultacijai skelbia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą, pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. kovo mėn. 14 d.

Projektu siekiama įtvirtinti lankstesnį pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo modelį bei padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybes.

Esminiai numatyti pakeitimai:

  • Įtvirtintos sąvokos „Šilumos gamybos vienetas“ ir „Balansavimo šilumos poreikis (kiekis)“.
  • Pakeista šilumos aukciono pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo tvarka, numatant, kad pasiūlymai teikiami šilumos gamybos vienetais, nuo kiekvieno šilumos gamybos vieneto gali būti pasiūlyta iki 5 gamintinų šilumos kiekių su skirtingomis šilumos kainomis.
  • Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo tvarka.
  • Nustatyta, kad sistemose, kuriose organizuojami šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo, sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką balansavimo šilumos poreikis užtikrinamas atsižvelgiant į vyksiančių šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatus.
  • Numatyta, kad šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimo ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusių ir (ar) nutraukusių šilumos gamybos vienetų kitais jo šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus atvejį, kai tas aukciono dalyvis sutinka, kad iš kitų jo šilumos aukcione dalyvavusių šilumos gamybos vienetų superkamos balansavimo šilumos kaina būtų lygi balansuojamo šilumos gamybos vieneto aukcione pasiūlytai šilumos kainai.
  • Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra užtikrinamas šilumą gaminant šilumos poreikio piko pajėgumais.

⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-03-14 (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą