Įvairenybės

VERT suderino UAB „Sūduvos vandenys“ investicijas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Sūduvos vandenys“     2019 m. – 2022 m. investicijas, kurių vertė yra 8396,47tūkst. Eur. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos nuosavomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Marijampolės rajono savivaldybės lėšomis. Taip pat buvo suderintas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais bendrovei perduotas ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė – 303,86 tūkst. Eur.

Bendrovė investavo į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą ir plėtrą, nuotekų valymo įrenginių statybą, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukciją ir plėtrą, vandens gerinimo įrenginių plėtrą, vandenviečių, nuotekų valyklų, perpumpavimo stočių atnaujinimą Marijampolės mieste ir rajone.

Siekiant sudaryti galimybes gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir tokiu būdu užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, Buktos, Igliaukos, Sasnavos, Liudvinavo ir Patašinės gyvenvietėse paklota 8,81 km vandentiekio tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 172 būstams, ir 13,01 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 288 būstams. Šiose gyvenvietėse taip pat investuota į sklandžiam tinklų veikimui reikalingą įrangą.

Vandentiekio tinklų renovavimas Balsupių bei Želsvos gyvenvietėse buvo atliekamas, siekiant užtikrinti vandens tiekimo sistemos patikimumą bei pagerinti vandens kokybę. Įgyvendinus investicijas rekonstruota 4,388 km vandens tiekimo tinklų, kuriais galės naudotis 231 gyventojas.

Siekiant padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, bendrovė investuoja į naujų nuotekų surinkimo tinklų klojimą (planuojama pakloti 5,39 km nuotekų surinkimo tinklų Gudeliuose) ir nuotekų valymo įrenginius (Buktoje, Gudeliuose). Investicija padės išvengti aplinkos taršos, padidins nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei efektyvumą.

Taip pat bendrovė investuoja į Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstravimą ir plėtrą, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai. Įgyvendinat investiciją rekonstruota 2,43 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Stoties, Dariaus ir Girėno, Draugystės, Sporto, Kauno gatvėse, paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plėtra planuojama Rasos, Klaipėdos, Šaulių, Tarpučių, Dariaus ir Girėno gatvėse bei Tarpučių kvartale (apie 4,496 km tinklų). Juknevičiaus g. buvo pastatytas paviršinių nuotekų valymo įrenginys. 2021 m. numatyta įrengti dar 3 paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-23 posėdžio medžiaga galite ČIA

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą