Įvairenybės

VERT suderino ESO investicijų projektą, leisiantį padidinti elektros energijos patikimumą Kuršių nerijoje

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) investicijų projektą „Elektros energijos patikimumo Kuršių nerijoje didinimas“, kurio vertė 9639,964 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas bendrovės nuosavomis lėšomis.

Tam kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas elektros energijos tiekimas Kuršių nerijoje esantiems vartotojams, taip pat įgyvendinant Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatas, kuriose nurodyta, kad siekiant sumažinti avaringumą ir gerinti vizualinę aplinką, ateityje didesnę dalį tinklų, ypač magistralinių, reikėtų keisti kabelinėmis linijomis, buvo numatyta esamas oro linijas pakeisti į kabelines linijas. Taip pat šio projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Kuršių nerijoje esančias pastotes: 110/35/10 kV Juodkrantės, 35/10 kV Nidos, 35/10 Smiltynės, 35/10 kV Pervalkos, 35/0,4 kV Girininkijos, 35/0,4 kV Alksnynės.

2015–2018 metais investicijų projekte nurodytose transformatorių pastotėse įvyko 123 gedimai, kurių didžioji dalis įvyko dėl pastotėse esančios įrangos nusidėvėjimo. Šios pastotės tiekia elektros energiją 3530 gyventojų.

Investicijų projektas elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinkluose kainą vidutiniškai padidins 0,00528 ct/kWh, arba 0,45%.

VERT rekomenduoja bendrovei ateityje įgyvendinant investicijų projektus, kurie yra atliekami vadovaujantis atskirų savivaldybių kraštotvarkos planais, kai jų įgyvendinimo metu yra keičiami techniškai nenusidėvėję įrenginiai iš anksto įvertinti galimus alternatyvius investicijos finansavimo šaltinius. Taip pat pažymime, kad VERT turi teisę nepripažinti keičiamo turto nurašymo sąnaudų, nustačiusi, kad investicijos į nenusidėvėjusius tinklo elementus atliktos nepagrįstai. Bendrovė prieš įgyvendindama šias investicijas turi galimybę konsultuotis su VERT atstovais dėl minėto pobūdžio investicijų atlikimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-24 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą