Įvairenybės

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (EĮ) ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (EEĮ) pakeitimo projektus bei Metodikos taikymo praktiką, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki gegužės 18 dienos.

Esminiai pakeitimai:

  1. Papildyta nuostatomis dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti (Papildoma dedamoji) bei visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos skaičiavimo, papildomai į minėtų kainų skaičiavimą įtraukiant dalinį kompensavimą, nustatytą pagal EĮ pakeitimo projekto nuostatas.
  2. Numatomos nuostatos dėl Papildomos dedamosios nustatymo, papildomai joje įvertinant skirtumą, susidariusį tarp VERT nustatytos elektros energijos įsigijimo kainos ir prognozuojamos už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti einamųjų metų visuomeninės elektros energijos tarifai, elektros energijos įsigijimo kainos.
  3. Numatomos nuostatos dėl Papildomos dedamosios nustatymo, papildomai joje įvertinant elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, patirtas pagrįstas sąnaudas, susijusias su EĮ pakeitimo projekte nurodyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu.
  4. Papildyta nuostatomis dėl Papildomos dedamosios nustatymo, papildomai joje įvertinant skirtumą, susidariusį tarp t-2 metais į Papildomą dedamąją įskaičiuotų sąnaudų ir faktiškai t-2 metais surinktų lėšų.
  5. Papildyta nuostata dėl Papildomos dedamosios nustatymo ne dažniau kaip du kartus per metus, patikslinta nuostata dėl skirtumo kompensavimo laikotarpio, kuris turi baigtis ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d. bei pinigų kainos nustatymo, kai minėtas skirtumo kompensavimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.
  6. Papildyta nuostata dėl duomenų teikimo tvarkos ir terminų Metodikos pakeitimo projekte nurodytai Papildomai dedamajai apskaičiuoti.

⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą