Įvairenybės

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK taisyklių pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama patikslinti Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo VERT taisykles, taip, kad jų nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai  būtų vykdomi kuo operatyviau, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 17 dienos.

 

Esminiai pakeitimai:

– reglamentuota, kokiais terminais administracinius nusižengimus tiriantys VERT darbuotojai privalo atlikti administracinių nusižengimų tyrimus. Numatoma, kad VERT  administracinių nusižengimų tyrimai būtų atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą suformavimo dienos, arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą suformavimo dienos būtų priimtas motyvuotas nutarimas, kuriuo atsisakoma pradėti administracinio nusižengimo tyrimą.

– numatyta, kad tuo atveju, kai pradėta administracinio nusižengimo teisena turi būti nutraukiama dėl Administracinių nusižengimų kodekse nurodytos aplinkybės (kai iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia 2 metų terminas, per kurį gali būti paskira administracinė nuobauda), VERT pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, privalo per 1 mėnesį nuo Administracinių nusižengimų kodekse nurodytos aplinkybės atsiradimo dienos parengti tarnybinį pranešimą dėl administracinio nusižengimo teisenos nutraukimo ir perduoti jį įgaliotam VERT nariui.

– numatyta, kad VERT  pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, visais atvejais administracinio nusižengimo tyrimą privalo baigti ir tyrimo medžiagą bylos nagrinėjimui perduoti VERT Teisės departamentui ne vėliau nei likus 3 mėnesiams iki Administracinių nusižengimų kodekse įtvirtinto 2 metų senaties termino administracinei nuobaudai paskirti.

⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą