Įvairenybės

VERT skelbia PSO perkrovos pajamų ataskaitą už 2019 metus

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ 2019 m. gautos perkrovos pajamos sudaro 27,4 mln. Eur – skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2019 metų perkrovos pajamų ataskaitoje (atsisiųskite).

Nacionalines energetikos reguliavimo institucijas kasmet apibendrinti ir paskelbti perdavimo sistemų operatorių (PSO) perkrovos pajamas ir jų panaudojimą įpareigoja 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau – Reglamentas), ši ataskaita taip pat teikiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER).

AB „Litgrid“ perkrovos pajamos susidaro dėl elektros energijos didmeninės rinkose susiformavusių kainų skirtumo skirtingose Europos Sąjungos šalių prekybos elektros energija zonose, kurios ribojasi su Lietuvos elektros energijos prekybos zona. Didžiausias perkrovos pajamas AB „Litgrid“ 2019  m. gavo dėl elektros energijos kainų skirtumo, susidariusio tarp Lietuvos ir Švedijos zonų (daugiau nei 16,8 mln. Eur). Susidariusią sumą perdavimo sistemos operatoriams išmoka biržos operatorius.

Pagal Reglamento reikalavimus perdavimo sistemos operatoriaus gautos perkrovos pajamos pirmiausia turi būti nukreiptos investicijoms į perdavimo sistemą, t. y. tarpsisteminių jungčių statybai, vidaus tinklų stiprinimui ir kt., siekiant užtikrinti ES elektros rinkos integraciją ir vystymąsi.

AB „Litgrid“ gautas perkrovos pajamas skyrė pajėgumų valdymo mechanizmams finansuoti, kad būtų rinkai pasiūlytas ne mažesnis nei perdavimo sistemos operatoriaus tarpsisteminėse jungtyse išduotas paskirstytų pajėgumų dydis* ir investicijoms į perdavimo tinklą. Atsižvelgiant į būsimas didelės svarbos bei apimties Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytas investicijas, nepanaudotos sukauptos perkrovos pajamos – beveik 38,9 mln. Eur – ateityje bus naudojamos sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto finansavimui.

* Reglamento 19 str. 2(a) ir 2(b) punktai: užtikrinti, kad paskirstytais pajėgumais iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti, įskaitant kompensaciją už pralaidumo garantijos nesilaikymą, arba išlaikyti / didinti tarpzoninius pajėgumus, optimizuojant esamų jungiamųjų linijų naudojimą su kitais perdavimo sistemos operatoriais suderintais taisomaisiais veiksmais.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą