Įvairenybės

VERT pritarė UAB „Pakruojo vandentiekis“ investicijoms

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2020-2021 m. faktiškai įgyvendintas investicijas, kurių vertė yra 486 tūkst. Eur.  Teikiamos derinti investicijos finansuojamos bendrovės nuosavomis, savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Investicijos yra suderintos ir su Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Bendrovė, siekdama padidinti paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, investavo į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją Pakruojo mieste ir rajone.

Siekiant užtikrinti kokybiško ir higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimą, Stačiūnų kaimo gyventojams 2020 m. buvo pastatyti nauji slėginio aeravimo ir filtravimo vandens gerinimo įrenginiai, kurių našumas – 2,5 m³/h. Įgyvendinus investiciją 125 gyventojai gauna kokybišką geriamąjį vandenį.

Bendrovė atliko nuotekų tinklų statybą Pakruojo mieste. Buvo paklota 0,43 km nuotekų tinklų iki gyventojų sklypų ribos (prof. S. Ušinsko g., Gedimino g., Pergalės g., Taikos g., Vytauto Didžiojo g., Vasario 16-osios g., Vilniaus g., Žalioji g., S. Dariaus ir S. Girėno g.). Suteikta galimybė prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 21 būstui.

Siekdama sumažinti avarijų tikimybę bei užtikrinti tinkamą vandens slėgį tinkluose, bendrovė investavo į vandentiekio tinklų atstatymą Pašvitinio, Rozalimo miesteliuose., Stačiūnų kaime, Linkuvoje, Padubysio, Guostagalio, Titonių kaimuose. Renovuota 0,93 km vandentiekio tinklų. Siekiant užtikrinti patikimą vandens tiekimą vandentiekio šuliniuose buvo pakeista 12 sklendžių Pakruojo mieste ir 3 sklendės Linkuvoje. Taip pat buvo pakeisti 3 požeminiai priešgaisriniai hidrantai Pakruojo mieste ir  Pašvitinio miestelyje.

Siekiant sumažinti infiltraciją ir taršą į dirvožemį bei požeminius vandenis buvo nuspręsta rekonstruoti nuotekų tinklus Valakų g. Linkuvos m. Keramikiniai vamzdžiai buvo pakeisti į plastikinius, atnaujinti 8 gelžbetoniniai nuotekų šuliniai (atlikta vidinė hidroizoliacija, pakeisti dangčiai, įrengti nauji latakai, pakeistos lipynės).

Siekiant užtikrinti nuotekų sistemos efektyvumą, pagerinti esamų tinklų ir šulinių sandarumą, sumažinti galimą taršą į aplinką ir infiltraciją į esamus tinklus, buvo renovuota 179 m nuotekų tinklų nuo V. Didžiojo g. iki nuotekų siurblinės S. Dariaus ir S. Girėno g., Pakruojo mieste.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-06-06 posėdžio medžiaga galite ČIA

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą