Įvairenybės

VERT: pradėjus veikti Astravo AE, nesant visų Baltijos reguliuotojų pritarimo naujai metodikai, pralaidumai prekybai su Rusija turi būti nustatomi pagal dabar galiojančią trišalę metodiką

Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriams išplatinus informaciją, kad nuo 2020 m. lapkričio 5 d. pradeda elektros prekybą su Rusija pagal naujos Latvijos ir Estijos reguliuotojų patvirtintos trišalės metodikos nuostatas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informavo Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorius,  Europos Komisiją bei elektros biržos operatorių – Nord Pool, pateikdama savo poziciją (susipažinti galite čia).

VERT pažymi, kad naujoji trišalė metodika įsigalioja tik tuomet, kai  yra tenkinamos abi sąlygos: 1) metodiką suderinus (patvirtinus) visoms trims Baltijos šalių nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 2) pradėjus veikti Baltarusijos atominei elektrinei (toliau – AAE).

Pažymėtina, kad VERT šiuo metu dar nėra priėmusi sprendimo dėl minėtos metodikos, dėl to, VERT vertinimu, naujoji metodika negali būti taikoma, o turi galioti senoji metodika, patvirtinta 2018 metais, kuri numato, nuo Astravo AE veiklos pradžios Baltijos šalių pralaidumai prekybai su trečiosiomis šalimis (išskyrus Rusijos Kaliningrado sritį) prilyginami 0 MW.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo Astravo AE pasileidimo momento tiek Lietuvos perdavimo sistemos operatorius Litgrid AB, tiek Latvijos ir Estijos perdavimo sistemų operatoriai sėkmingai pradėjo taikyti 2018 m. metodikos nuostatas, nustatant 0 pralaidumus prekybai su Rusijos Federacija (išskyrus Kaliningrado sritį), tiek su Baltarusija.

Pažymėtina, kad VERT dėl naujos Metodikos projekto yra paskelbusi viešąją konsultaciją, kuri truks iki lapkričio 5 d.  Pakartotinai VERT pastabos buvo pateiktos PSO.

VERT toliau bendradarbiaus su atitinkamomis institucijomis tobulinant metodiką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatyto reikalavimo, kad į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negali patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės, įgyvendinimą ir rinkos dalyviams nustatyti aiškias prekybos taisykles.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą