Įvairenybės

VERT perskaičiavo UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamąsias

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamąsias bei konstatavo, kad šilumos kainų dedamosios nustatytos su pažeidimais.

  • Nesilaikyta Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos, numatančios, kaip šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų.
  • Neteisingai apskaičiuota šilumos bazinės kainos investicijų grąža.
  • Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į kitus, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.
  • Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji turi būti perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms, apyvartinių taršos leidimų kainų pokyčius.
  • Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji turi būti perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų, laboratorinių tyrimų ir ) kainų pokyčius.
  • Neteisingai įvertintas šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydžio ir per atitinkamą laikotarpį faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio    
  • Su pažeidimais įvertinta šilumos kainoje, nustatyto teigiamo skirtumo kompensavimas vartotojų naudai arba neigiamo skirtumo kompensavimas ūkio subjekto naudai, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos dedamosios taikymo laikotarpiui.

Birštono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų pažeidimų, VERT įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

 

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą