Įvairenybės

VERT: per metus biokuro kaina biržoje padidėjo du kartus

Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2021 m. IV ketv. siekė 20,25 Eur/MWh ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., didėjo 2 kartus.

Energijos gamintojams 2021 m. IV ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 9,6 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/MWh), 2018 m.–2021 m.

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. IV ketv. siekė 57,9 proc., arba
9,27 Eur/MWh, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17,1 proc., arba 1,6 Eur/MWh. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal dvišales sutartis) ir kt.

2021 m. IV ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 25,26 Eur/MWh, mažiausia – Tauragės apskrityje (16,00 Eur/MWh).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**.

2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 94,4 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2020 m. IV ketv. – 92,7 proc.).

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (62,5 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 2 076 494,4 MWh biokuro už 42,06 mln. Eur.

2021 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 2600 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 1 934,6 tūkst. MWh. Palyginti su 2020 m. IV ketv., sudaryta 65,0 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (MWh) – du kartus didesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. IV ketv. biokuro rinkoje veikė 197 dalyviai (71 pirkėjas ir 126 pardavėjai), palyginimui, 2020 m. IV ketv. – 178 dalyviai.

Pakito didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis: 2020 m. IV ketv. didžiausias tiekėjas užėmė 18,97 proc., 2021 m. IV ketv. – 12,56 proc. (97,7 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. IV ketv. – 19,96 Eur/MWh, pagal dvišales sutartis – 21,31 Eur/MWh. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 34,79 proc. rinkos.

2 pav. 2021 m. IV ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.

Išsamiai susipažinti su 2021 m. IV ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite čia.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą