Įvairenybės

VERT patvirtino reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninę užduotį

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninę užduotį, kuri bus taikoma atliekant reguliuojamų įmonių reguliavimo apskaitos sistemos patikrą.

Techninė užduotis buvo rengiama konsultuojantis su Lietuvos auditorių rūmais ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Esminės nuostatos:

  • Reglamentuota, kaip reguliuojamos energetikos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonės turi organizuoti sąnaudų ir pajamų apskaitą, kad tiek reguliavimo institucija – VERT, tiek ir savivaldybių administracijos galėtų įsitikinti, ar tinkamai įgyvendinami esminiai sąnaudų apskaitos principai (priežastingumo, objektyvumo, patikimumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir kt.).
  • Energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliavimo sistemos patikra gali būti atliekama, jei VERT turi informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų, kad įmonės tvarkoma reguliavimo apskaitos sistema neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, ar paaiškėja aplinkybės dėl netinkamai vykdomos reguliuojamosios veiklos.
  • Auditoriaus / audito kompanijos parengta reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaita ir (ar) išvada turės leisti VERT visiškai įsitikinti nustatytų reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimų įgyvendinimu.

Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninė užduotis leis spręsti sistemines problemas, kai metai iš metų atskirų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitose stebimos besikartojančios klaidos, t. y. netinkamas sąnaudų ir pajamų paskirstymas tarp reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos,  reguliuojamai veiklai nepriskirtino turto bei sąnaudų priskyrimas reguliuojamų kainų paslaugoms, netinkamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų taikymas ir kt., dėl ko užtrunka sąnaudų vertinimas ir kainų / tarifų tvirtinimas.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą