Įvairenybės

VERT patvirtino Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino perdavimo sistemos operatoriaus parengtą Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą, nustatantį perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijas ir reglamentuojantį šių paslaugų įsigijimą ir naudojimą.

Pagal Europos Sąjungos Švarios energijos paketą – su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos – operatoriaus įsigyjamos paslaugos, kuriomis jis naudojasi nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei, paleidimo po totalios elektros energetikos sistemos avarijos galimybei ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo galimybei užtikrinti.

Apraše numatytos naujos paslaugos, kurias operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.:

  1. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą;
  2. Minimalios trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildomą paslaugą;
  3. Sistemos inercijos užtikrinimo papildomą paslaugą.

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga, kurią sudaro elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga, bus užtikrinamos aukciono būdu. Taip pat pagal aprašo nuostatas nebus užsakomas tretinis aktyviosios galios rezervas, kadangi ši paslauga priskirta prie dažnio reguliavimo paslaugų, t. y. balansavimo paslauga. Taip pat numatyta, jog įrenginių prieinamumo paslaugą ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą teikiančių rinkos dalyvių patikrinimo rezultatai dėl stabilaus veikimo reikalavimo galios penkerius metus.

Apraše nustatyti techniniai reikalavimai įtampos valdymo ir įtampos stabilumo užtikrinimo papildomai paslaugai ir techniniai reikalavimai sistemos atstatymo po totali​osios avarijos papildomai paslaugai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą