Įvairenybės

VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos aprašą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo nuostatas,  pakeitė Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. Nutarimas dėl Aprašo pakeitimo įsigalios 2022 m. spalio 1 d.

Esminiai pakeitimai:

  1. Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo tvarka: balansavimo aukcionai organizuojami sistemose, kuriose yra ne mažiau nei 5 dalyviai, bendra suminė šilumos gamybos įrenginių galia sudaro daugiau nei 100 proc. prognozuojamo šalčiausio mėn. vidutinio galios poreikio ir sistemoje neturi būti šilumos gamybos įrenginių, užimančių daugiau nei 50 proc. rinkos. Vyksta tik šaltąjį metų laikotarpį.
  2. Sistemose, kuriose vyksta balansavimo aukcionai, pagrindiniame aukcione gali būti siūloma iki 70 proc. maksimalios gamybos vieneto galios, balansavimo aukcionuose iki – 30 proc.
  3. Balansavimo aukcionuose galimas pasiūlyti šilumos kiekis (iki 30 proc.) priklausys (bus proporcingas) nuo pagrindiniame aukcione pasiūlyto šilumos kiekio.
  4. Pagrindiniame aukcione nuo gamybos vieneto galima pateikti iki 2- jų pasiūlymų, balansavimo aukcionuose – vieną.
  5. Teikiant pasiūlymą, kogeneracinių įrenginių atveju vertinama pagal per paskutinius 12 mėnesių pasiūlytą didžiausią mėnesinį šilumos gamybos kiekį nustatyta vidutinė valandinė galia veikiant efektyviu kogeneraciniu rėžimu.
  6. Taikomos biokurą naudojančio įrenginio palyginamosios. Tuo atveju, jei pagal 13.2 papunktį palyginamosios yra didesnės nei pagal 13.1 papunktį, balansavimo aukcionų palyginamosios nustatomos pagal 13.1 papunktį.
  7. Pakoreguota palyginamųjų pastoviosios dedamosios apskaičiavimo formulė – vietoje „0,45“ įrenginio panaudojimo laipsnio įtvirtinant „MPL“ dydį, nurodant, kad jis nustatomas: sistemose be balansavimo aukcionų – 0,45; sistemose su balansavimo aukcionais, pagrindinio aukciono – 0,45, balansavimo aukcionų – 0,20. Šitoje formulėje numatytas einamojo remonto ir aptarnavimo bei kitų pastoviųjų sąnaudų indeksavimas pagal vartotojų kainų indeksą.
  8. Numatyta galimybė šilumos tiekėjui ar NŠG, sudarius jungtinės veiklos sutartį su įmone, turinčia ir galinčia į tinklą patiekti jos veiklos procese susidarančios šilumos, aukciono sistemoje užregistruoti bendrą su tokia įmone šilumos gamybos vienetą ir su juo dalyvauti aukcionuose.
  9. Papildyti NŠG papildomai gautų pajamų sumos grąžinimo būdai, numatant, grąžinimą per rezervo paslaugos teikimo kainos mažinimą, ir galimybę iš karto gražinti visą ar dalį sumos.

 

Pirmasis šilumos aukcionas ir šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo bus organizuojami 2022 m. lapkričio mėnesiui.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą