Įvairenybės

VERT: nuo 2022 m. sausio 1 d. keisis prijungimo prie ESO tinklų įkainiai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirstomųjų tinklų mokėtų pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms.

Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo pasirašys po 2022 sausio 1 d.

Palyginus su šiuo metu galiojančiais įkainiais, ESO I vartotojų grupei įkainis už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą didėja, II, III vartotojų grupėms – mažėja, atitinkamai 13,68 proc., 27,51 proc.

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, kai projektą vartotojas rengia savo lėšomis, II ir III grupės vartotojams mažėja 9–22 proc.. Kitiems vartotojams maksimali kompensuotina projektavimo kaina mažėja 39–60 proc.

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius (100 proc.) (be PVM) rasite ČIA.

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai pažeidžiamiems vartotojams (20 proc.) (be PVM) ČIA.

Kiti vartotojai, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų  tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovus), kurie pageidauja, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus) apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose nustatyta kitaip.

Įkainiai ir kaina nurodyta (be PVM) ČIA.

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW ČIA.

Vartotojams, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, maksimali kompensuotina projektavimo kaina atitinka 90 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų vienam projekto vienetui parengti ČIA.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą