Įvairenybės

VERT neteismine tvarka išnagrinėjo ginčą tarp UAB „Lietuvos energijos gamyba“ ir LITGRID AB

Taryba gavo UAB „Lietuvos energijos gamyba“ (toliau – LEG) kreipimąsi neteismine tvarka išnagrinėti ginčą, kilusį tarp LEG ir elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB dėl teiktos Tretinio aktyviosios galios rezervo (toliau – Rezervas) paslaugos apmokėjimo. Kreipimesi LEG nurodė, kad LITGRID AB į 2018 m. lapkričio mėn. atsiskaitymo aktą neįtraukė tarpusavyje suderinto ilgesnio nei 72 val. Lietuvos elektrinės Kombinuoto ciklo bloko (KCB) būtinųjų techninės priežiūros darbų, reikalingų privalomam įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros užtikrinimui, atlikimo laikotarpio ir už visą šį laikotarpį nesumokėjo.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB Tarybai pateikė paaiškinimus dėl atsisakymo apmokėti LEG prašomą sumą, nurodydamas, kad nesutinka su LEG reikalavimais, nes LEG KCB faktiškai neteikė Rezervo paslaugos laikotarpiu, kai buvo atliekami įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros darbai. 

Taryba, neteismine tvarka išnagrinėjusi ginčą, nustatė, kad pagal  LEG ir LITGRD AB pasirašytą Rezervo paslaugos pirkimo–pardavimo sutartį LEG turėjo pareigą palaikyti KCB tinkamą techninę būklę ir atlikti techninę priežiūrą pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Taip pat pagal šią sutartį LEG KCB galėjo ne daugiau kaip 72 val. neužtikrinti Rezervo paslaugos ir reikalavimų bei sutarties sąlygų laikotarpiui, kai tai yra būtina užtikrinti įrenginio tinkamą techninę būklę ir techninę priežiūrą pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Sutartyje numatyta, kad LEG ir LITGRID AB galėjo susitarti ir dėl ilgesnio nei 72 val. laikotarpio, reikalingo įrenginių techninės būklės ir techninės priežiūros užtikrinimui pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus, tačiau tokiu atveju LEG turi teisę pakeisti įrenginius, kuriais teikiamos Rezervo paslaugos.  

Taryba, atsižvelgdama į tai, kad LEG nepasinaudojo Rezervo paslaugos pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta teise pakeisti KCB, teikiančio nepertraukiamą Rezervo paslaugą, kitu įrenginiu ar įrenginiais ilgesniam nei 72 val. laikotarpiui, 2019 m. liepos 23 d. posėdyje priėmė sprendimą iš dalies tenkinti LEG reikalavimus ir įpareigojo LITGRID AB sumokėti už 72 val. Rezervo paslaugą (KCB įrenginių techninės priežiūros laikotarpiu).

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą