Įvairenybės

VERT: naujame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione – mažesnė iš AEI pagamintos elektros energijos didžiausioji kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) naujam elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui apskaičiavo 45,06 Eur/MWh didžiausiąją iš AEI pagamintos elektros energijos kainą, kuri bus naudojama nustatant maksimalų kainos priedą prie rinkos kainos, dėl kurio varžysis aukciono dalyviai. 

Artimiausiu metu VERT taip pat patvirtins atskaitinę kainą. Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.

Didžiausioji kaina, palyginus su praėjusių metų kaina (48,93 Eur/MWh), mažėja 7,9 proc.  

 Pokytį iš esmės lėmusios priežastys:

  • 7,9 proc. išaugęs vėjo elektrinių naudingumas (AB „Litgrid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ faktiniai duomenys) ir atitinkamai didesni vidutiniai metiniai gamybos kiekiai iš 1 MW;
  • 1,2 proc. mažesnės bendrosios investicijos AEI elektrinei įrengti ir prijungti – investuotino kapitalo apimtis vidutiniškai sumažėjo 16 tūkst. Eur/MW, iš jo apie 14 tūkst. Eur/MW investuotino kapitalo elektrinei įrengti (apskaičiuota įvertinus Vokietijos rinkos duomenis*) ir 2 tūkst. Eur/MW – elektrinei prijungti (nustatyta pagal faktinius AB Litgrid ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenis);
  • bendrų elektrinės veiklos sąnaudų pokytis: sumažėjus investuotino kapitalo apimčiai, nustatyta veiklos sąnaudų apimtis, lyginant su 2019 m., mažėja 1 proc., tačiau balansavimo sąnaudos augo 2,1 proc., todėl bendras elektrinės veiklos sąnaudų mažėjimas – 0,3 proc. (faktiniai UAB „Baltpool“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenys).

Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas (angl. LCOE), naudojant technologiškai efektyviausias technologijas (šiuo konkrečiu atveju buvo vertinamos saulės ir vėjo technologijos).

Skatinimo schema

VERT apskaičiuota didžiausioji kaina bus naudojama atliekant aukciono laimėtojui mokėjimus iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto. Didžiausioji kaina nesikeičia visą skatinimo laikotarpį – 12 metų.

Konkretus aukciono laimėtojui (-jams) mokamas kainos priedas priklauso nuo elektros energijos kainų biržoje ir gali būti mažesnis nei laimėtas aukcione. Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, jeigu biržoje susiformuoja aukštesnė kaina nei VERT nustatyta didžiausioji, aukciono laimėtojui kainos priedas nėra mokamas, nes laikoma, kad ūkio subjekto patiriamas sąnaudas padengs pajamos, gautos už biržoje parduotą elektros energiją, todėl papildomai remti nebereikia. 

VERT planuojami aukciono etapai

Naują skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną  kuriame planuojama paskirstyti 0,7 TWh metinę elektros energijos iš AEI gamybos kvotą, VERT  paskelbs 2020 m. gegužės 29 d.

SVARBU. Jei Lietuvoje būtų pratęstas karantinas, VERT svarsto galimybes aukciono dokumentus ir pasiūlymus dėl kainos priedo teikti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Dokumentų pateikimo tvarka bus skelbiama kartu su informacija apie aukcioną.

Planuojama, kad dokumentai aukcionui bus priimami rugpjūčio 7–21 d.

  

* International Renewable Energy Agency ataskaita „Renewable power generations costs in 2018“,  Fraunhofer saulės energijos sistemų instituto ataskaita „Levelized cost of electricity renewable energy technologies“ (2018 m.), Vokietijos WindGuard 2019 m. ataskaita ,,Wind and Land“.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą