Įvairenybės

VERT kviečia teikti pastabas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, kviečia iki 2021-01-08 teikti pastabas ir pasiūlymus parengtiems naujos redakcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus ir įkainių nustatymą reglamentuojantiems teisės aktams.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo esminiai pakeitimai:

 • suteikiama galimybė gauti paslaugą skubos tvarka: energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (įprastai 7–10 darbo dienų), pažyma bus išduodama per 1 darbo dieną (įprastai per 2 darbo dienas) nuo mokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos;
 • paslaugą suteikiant skubos tvarka, pateikti dokumentai dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams bus įvertinami per 2 darbo dienas (įprastai – per 5 darbo dienas);
 • NAUJA: įtvirtintas reglamentavimas dėl mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginių pažymų išdavimo;
 • numatyti energetikos įrenginiai, kuriems prieš bandomąjį pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos įrenginių įjungimą ar minėtų energetikos įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros, šilumos, dujų, naftos ir/ar naftos produktų tinklų atliekamas energetikos įrenginių techninės būklės vertinimas ir išduodama paleidimo–derinimo darbų pažyma;
 • nustatytas naujas reikalavimas, kad tuo atveju, jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, teikiant prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo, turi būti pateikiamas dokumentas, pagrindžiantis, kad statybos leidimas neprivalomas;
 • nelieka galimybės ūkio subjektui pateikti dokumentų VERT specialistų atliekamo patikrinimo metu (visi su prašymu reikiami pateikti dokumentai bus pateikiami el. forma, paštu arba fiziškai atvykus į VERT).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos esminiai pakeitimai:

 • nustatyti įmokų objektai pagal energetikos įrenginių galios rėžius, atitinkamai nustatant jiems fiksuotas kainas;
 • numatyti objektai pagal tinklų ilgių rėžius ir atitinkamai nustatant jiems fiksuotas kainas;
 • skubos tvarka VERT teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas, nustatymam įmokos dydžiui bus taikomas koeficientas, lygus 2.

VERT primena, kad, siekiant kuo aiškiau identifikuoti rinkos dalyvių poreikius, viešoji konsultacija dėl šių teisės aktų pakeitimų skelbiama trečią kartą (pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2020-08-11, antroji viešoji konsultacija – 2020-09-30).

Planuojami, kad pakeitimai rinkos dalyviams bus pradėti taikyti nuo 2021 m. vasario 1 d.

 ⁎⁎⁎

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
 • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. sausio 8 d. (imtinai).
 • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą