Įvairenybės

VERT: dėl sąskaitų už elektros energiją keičiantis elektros energijos tiekėjams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) bei UAB „Ignitis“ dėl elektros energijos apskaitos ir mokesčių už elektros energiją.

Vartotojas 2022 m. liepos mėnesio pradžioje pateikė faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis jam priklausančiuose objektuose ir paaiškino, kad kreipėsi į UAB „Ignitis“, prašydamas išimties tvarka užskaityti elektros skaitiklio rodmenis 2022 m. birželio mėnesiui, tačiau, UAB „Ignitis“ atsisakė tai padaryti.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas nevykdė pareigos deklaruoti skaitiklių rodmenis ne vėliau kaip paskutinę 2022 m. birželio mėnesio dieną.

Nagrinėjamu atveju objektai pateko į antrąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, t. y. UAB „Ignitis“, kaip visuomeninis elektros energijos tiekėjas, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu, privalėjo nutraukti visuomeninį elektros energijos tiekimą objektams.

Atitinkamai, vartotojo ir UAB „Ignitis“ 2022 m. liepos 1 d. nebesiejo sutartiniai teisiniai santykiai dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo.

Vertinant tai, kad vartotojas nevykdė savo pareigos laiku deklaruoti skaitiklio rodmenis už 2022 m. birželio mėnesį ir tai, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. vartotojo ir UAB „Ignitis“ nebesiejo sutartiniai teisiniai santykiai dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo, UAB „Ignitis“ pagrįstai neįskaitė vartotojo po 2022 m. birželio 30 d. atliktos rodmenų deklaracijos bei ESO perdavė paskutinius turimus skaitiklių rodmenis, kurie buvo nustatyti paties ESO atliktų patikrinimų metu.

VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus, nes įmonės neturi teisinio pagrindo įskaityti vartotojo po 2022 m. birželio 30 d. atliktų deklaracijų ir jų pagrindu atlikti mokesčių perskaičiavimų už suvartotą elektros energiją.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą