Įvairenybės

VERT atliko keturių vandentvarkos įmonių pakartotinį finansinio pajėgumo vertinimą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ 2020 m. I pusm. išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad visų keturių įmonių finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Šių vandentvarkos įmonių išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas atliktas po to, kai atlikus kasmetinį finansinio pajėgumo vertinimą už 2019 m. buvo nustatyta, kad šių keturių įmonių bendras finansinis pajėgumas yra mažesnis nei VERT nustatyta žemutinė reikšmė (1,55).

2020 m. I pusm. UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

VERT išplėstinį ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka tuo atveju, jeigu vertinant ankstesnių metų veiklos rodiklius nustatoma, kad bendrojo finansinio pajėgumo reikšmė yra žemesnė, nei VERT nustatyta žemutinė reikšmė.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą