Įvairenybės

VERT: 4 vandentvarkos įmonių finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi licencijuojamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2019 m. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad 4 ūkio subjektų finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti, t. y. mažesnis nei nustatyta žemutinė reikšmė – 1,55.

 Nepakankamas finansinis pajėgumas nustatytas UAB „Šilalės vandenys“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“  – įmonės per 40 kalendorinių dienų turės pateikti VERT paaiškinimus dėl esamos situacijos bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ nepakankamas finansinis pajėgumas buvo nustatytas ir pakartotinai vertinant 2018 m. rodiklius, todėl įmonės ne tik įpareigotos pateikti paaiškinimus dėl esamos situacijos ir finansines ataskaitas išplėstiniam finansiniam vertinimui atlikti, bet ir paaiškinimus dėl praeitais metais pateiktuose įmonių veiklos gerinimo planuose numatytų priemonių vykdymo ir jų rezultatų, taip pat pateikti atnaujintus įmonių veiklos gerinimo planus, kuriuose būtų numatyti konkretūs veiksmai, siekiant pagerinti finansinių rodiklių reikšmes ir atstatyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį iki didesnio, nei VERT nustatyta 2019 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Atliekant vandentvarkos sektoriaus 2019 m. finansinio pajėgumo vertinimą buvo analizuojami 60 įmonių rodikliai.

VERT, vykdydama licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos priežiūrą, finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per metus.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-07-23 posėdžio medžiaga galite čia.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą