Verslas

Verslo kelionė skaidrumo link prasideda nuo sąžiningo duomenų deklaravimo

Verslo pasaulyje nebe naujiena, kad skaidrumas yra svarbus ne tik pačiai įmonei, bet ir jos partneriams, potencialiems ar esamiems investuotojams bei klientams. O įmonių pateikiami duomenys gali lemti ne tik investicijų pritraukimą ir galimybę gauti finansavimą, bet kai kuriais atvejais – jo netekti.

Finansinių duomenų tikslingas deklaravimas prasidėjus pandemijai buvo labai reikšmingas, nes nukentėjusios nuo pandemijos įmonės ir verslininkai galėjo greičiau sulaukti įvairios valstybės pagalbos – kompensacijų, paskolų ar garantijų. Vienas tokių pavyzdžių – kai valstybė, siekdama kuo efektyviau ir greičiau suteikti finansinę pagalbą verslams, per nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasitikėjimo principu teikė finansavimą pagal priemonę „Paskolos labiausiai nuo Covid-19 nukentėjusiems verslams“.

Pagalba verslus pasiekė greičiau

Vienas iš sprendimų, kad pagalba verslus pasiektų kaip įmanoma greičiau, buvo susijęs su pasitikėjimo principu – INVEGA paskolas teikė įmonėms, kurios pačios deklaravo, kad jų vidutinė mėnesio apyvarta po 2020 m. kovo 16 d. sumažėjo daugiau kaip 30 procentų, o patikrinti, ar jos atitiko šį kriterijų, buvo nuspręsta jau vėliau – po paskolų suteikimo. Tokiu būdu INVEGA verslui per 3 mėnesius paskirstė 200 mln. eurų vertės paskolų.

Patikros, ar įmonės atitiko keliamus reikalavimus, buvo atliekamos atsižvelgiant į paskolų gavėjų Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktas PVM deklaracijas. INVEGA primena, kad atlikus patikras paaiškėjo, kad iš 3 462 suteiktų paskolų, daugiau kaip 2 800 paskolų gavėjų atitiko priemonės reikalavimus dėl apyvartos kritimo, o su likusiomis 600 įmonių bus susisiekta dėl duomenų patikslinimo arba neteisėtai gautos pagalbos grąžinimo.

Teisingi duomenys svarbūs ir kreipiantis dėl mokestinės pagalbos priemonių

Pagalbos priemones verslui teikė ne tik INVEGA, bet ir VMI. Jos tikslas taip pat buvo pagalbą suteikti kaip įmanoma greičiau, kad verslas galėtų išsilaikyti ir atsistoti ant kojų pandemijos akivaizdoje.

O šiuo metu finansinių sunkumų turintys dėl energetinės krizės nukentėję mokesčių mokėtojai, jei atitinka nustatytus kriterijus, gali kreiptis į VMI dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo.

„Kreipiantis dėl mokestinės pagalbos priemonių, teisingas ir tikslus duomenų teikimas VMI taip pat labai svarbus. Teikdami paraiškas, mokesčių mokėtojai turi savarankiškai įsivertinti, ar atitinka pagalbai gauti nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, teisingai apskaičiuoti energetines sąnaudas, turi būti pateiktos visos mokesčių deklaracijos, įmonės turi būti pateikusios Juridinių asmenų registrui 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ir kt.“, – sako VMI Nepriemokų administravimo departamento direktorė Džiuginta Balčiūnienė.

Verslai skolinasi sąžiningai

Kaip teigia INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas, atliktos patikros tik patvirtina, kad verslas Lietuvoje skolinasi sąžiningai ir teisingai deklaruoja duomenis, o paprašius – geranoriškai juos sutiko patikslinti VMI sistemoje.

„Teikiant finansavimą yra svarbu ne tik tai, kad valstybės pagalba būtų teikiama skaidriai, bet kad ir patys verslai laikytųsi lyderystės skaidrumo srityje. Skaidrumas svarbus kiekvienam verslui, kuriam rūpi kurti savo gerą reputaciją. Be to, teisingas duomenų deklaravimas ir nuoseklus pildymas – sumažina tikimybę pasitaikyti klaidoms ir atveria greitesnius kelius į valstybės pagalbos gavimą“, – sako K. Motiejūnas.

Anot jo, skaidrumas ir atskaitomybė – tai įrankiai kurti pasitikėjimu grindžiamus santykius tarp verslo, valstybės ir visuomenės. O tai tampa ypač reikšminga šiandieniniame kontekste, kuomet verslas ir vėl susiduria su ekonominiais iššūkiais.

Pranešimą paskelbė: Austėja Šutaitė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Parašykite komentarą