Verslas

Verslo imigrantų ir investuotojų asociacija pradeda veiklą

     2020 m. gruodžio 14 d. Registrų centre įregistruota Verslo imigrantų ir investuotojų asociacija. Verslo imigrantų ir investuotojų  asociacija atstovaus ir vienys Verslo imigrantus ir investuotojus iš trečiųjų šalių, kurie turi laikinus ar nuolatinius leidimus gyventi Lietuvoje bei Lietuvoje vykdantys verslą. Verslo imigrantų ir investuotojų  asociacijos nariais galės būti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiai fiziniai bei juridiniai asmenys.

Asociacijos tikslas atstovauti Verslo imigrantų ir investuotojų asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti narių ekonominius, verslo ir organizacinius, integracinius poreikius. Lietuvos piliečių, verslo, verslo imigrantų  ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, siekiant pagerinti ekonominę situaciją Lietuvoje, sukuriant palankias investicijoms sąlygas, tiek Lietuvos verslo įmonėms, tiek verslo imigrantams.

Sutelkti Verslo imigrantus ir investuotojus  siekiant spręsti bendras iškylančias problemas dėl Verslo imigrantų ir investuotojų imigracijos, integracijos ir verslo vykdomos veiklos Lietuvoje. Įstatymų leidžiamais būdais siekti, kad visoje Lietuvoje būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos Verslo imigrantų ir investuotojų imigracijai, integracijai, verslo vykdomai veiklai. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms dėl naujai ruošiamų ir galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, potvarkių bei kitų teisės aktų, susijusių su Verslo imigrantų ir investuotojų imigracijos, integracijos bei vykdomos veiklos tobulinimu bei keitimu.

Ginti Verslo imigrantų ir investuotojų teises, laisves ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos  ir savivaldos institucijose, tarptautinėse, nevyriausybinėse ir kitose organizacijose. Ginti Verslo imigrantų ir investuotojų, teises, laisves ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos Migracijos departamente ir kitose valstybės institucijose.

Skatinti Verslo imigrantų ir investuotojų, Lietuvos piliečių, verslo ir valdžios institucijų  bendradarbiavimą. Padėti Verslo imigrantams, investuotojams ir jų šeimos nariams integruotis Lietuvos Respublikos visuomenėje. Siekti kitų Verslo imigrantų ir investuotojų poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.

Verslo imigrantų ir investuotojų asociacijos prezidentas Romas Stumbrys

Verslo imigrantų ir investuotojų asociacijos valdybos pirmininkė Gulnara Titova

Pranešimą paskelbė: Romas Stumbrys, Verslo imigrantų ir investuotojų asociacija

Parašykite komentarą