Verslas

VDI elektroniniu būdu tikrins laikinojo įdarbinimo įmones

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad bus vykdomas laikinojo įdarbinimo įmonių elektroninis inspektavimas. Numatyta patikrinti 281 įmonę.

Kaip ir kasmet, iki liepos 15 d. įmonės, įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, turės VDI pateikti Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą. Pranešimas yra pateikiamas tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) ir e. būdu atsakant į šio pranešimo klausimus.

Elektroniniu būdu inspektuojamų Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“. Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą yra informuotos ir individualiai.

Šis e. inspektavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties kriterijams, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, nustatymo tvarkos aprašu. Laikinojo įdarbinimo įmonėms pareiga informuoti apie atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti veiklą numatyta kasmet. Įmonės, neketinančios tęsti laikinojo įdarbinimo veiklos, bus išbrauktos iš Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.

Daugiau informacijos prisijungimo prie EPDS ir techninio pranešimo formos pildymo klausimais:

Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Valerija Mačiulienė,

tel. (8 5) 2139763, el. p. valerija.maciuliene@vdi.lt;

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Andrius Račkauskas,

tel. (8 5) 213 9758, el. p. andrius.rackauskas@vdi.lt

Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus patarėjas Aras Petrevičius,

tel. (8 5) 2139768; el. p. aras.petrevicius@vdi.lt.

Daugiau informacijos apie laikinąjį įdarbinimą VDI interneto svetainėje  http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=15

Pranešimą paskelbė: Agnė Kiškytė-Rarivanė, Valstybinė darbo inspekcija

Parašykite komentarą