Politika ir teisė

Vartotojų teisėms regionuose nuo šiol bus skiriamas ypatingas dėmesys

Lietuvos apskrityse pradėjo veikti pirmieji Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) regioniniai skyriai. Šių skyrių darbuotojų vienas svarbiausių uždavinių šį pusmetį – konsultuoti ir šviesti vartotojus ir verslininkus dėl euro įvedimo Lietuvoje.
„Labiausiai pažeidžiamoms asmenų grupėms regionuose sudaryta galimybė labiau apginti savo, kaip vartotojų, teises. Juk ne visi žmonės turėdavo galimybių ir lėšų dėl nekokybiškos prekės ar nesuteiktos paslaugos važiuoti į Vilnių“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
2009 m., ekonominio sunkmečio laikotarpiu, buvo panaikinti visose šalies apskrityje veikę VVTAT regioniniai skyriai. Dėl to gyvenantiems atokesnėse vietovėse, ypač patiriantiems socialinę atskirtį ir vyresnio amžiaus vartotojams, ženkliai pablogėjo galimybės ginti pažeistas teises savo gyvenamoje vietoje. Šalyje pagerėjus ekonominei situacijai ir atsižvelgiant į vartotojų prašymus, šiemet buvo įkurtas VVTAT Regioninės veiklos koordinavimo skyrius. Šio skyriaus įkūrimo tikslas – užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą, tinkamą visuomenės ir verslo subjektų informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais šalies regionuose.
Šiuo metu dėl savo teisių pažeidimų gynimo vartotojai jau gali kreiptis į VVTAT specialistus Alytaus (Vytauto g. 5, Varėna), Šiaulių ((Dvaro g. 50, Šiauliai), Utenos (Utenio a. 7, Utena) ir Klaipėdos (Vytauto g. 21, Palanga) apskrityse. Numatoma, kad iki šių metų pabaigos VVTAT Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus specialistai dirbs visose Lietuvos apskrityse.
Šalies regionuose dirbantys VVTAT darbuotojai informuoja ir konsultuoja vartotojus bei verslo subjektus vartotojų teisių apsaugos klausimais, tiria Reklamos įstatymo pažeidimus ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu atvejus, sprendžia vartotojų ir verslininkų ginčus ne teisme (alternatyvia) tvarka, gina viešąjį vartotojų interesą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas funkcijas.
Steigiant VVTAT pareigybes apskrityse siekiama sudaryti galimybes regionų gyventojams ginti savo pažeistas teises jų gyvenamojoje vietoje. Seniūnijose, vietos bendruomenėse organizuojami vartotojų švietimui skirti susitikimai, vartotojai konsultuojami jiems aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais.

Apskrityse dirbantys VVTAT specialistai, spręsdami vartotojams kylančias problemas, taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitų vartotojų teises ginančių ir rinkos priežiūros funkcijas vykdančių valstybės institucijų (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir kt.) regioniniais padaliniais, savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis vartotojų ir verslo subjektų organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, miestų ir miestelių bibliotekomis, turizmo informacijos centrais, VšĮ Europos vartotojų centru Lietuvoje ir kt.

Parašykite komentarą