Verslas

Valstybės kontrolėje pirmą kartą lankėsi Europos Audito Rūmų pirmininkas K. H. Lehne

Antradienį Valstybės kontrolėje – aukščiausiojoje audito institucijoje (AAI) – lankėsi ir su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu susitiko pirmą kartą Lietuvoje viešintis Europos Audito Rūmų (EAR) pirmininkas Klaus-Heiner Lehne ir EAR narys Rimantas Šadžius.

Susitikime buvo diskutuota aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos temomis, pristatyta naujausia AAI valstybinių auditų, atliktų 2016–2018 m. laikotarpiu, rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita.

Valstybės kontrolės du kartus per metus teikiamos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos parlamentui kaip geroji praktika yra minima ir vienoje iš EBPO pateiktoje apžvalgoje „Veiksmingų darbo santykių tarp aukščiausiųjų audito institucijų ir parlamentų kūrimas“ (angl. – Developing effective working relationships between supreme audit institutions and parliaments).

„Svarbiausia, kad mūsų piliečiai matytų auditorių darbo rezultatus ir tų rezultatų poveikį jų kasdieniam gyvenimui. Taip jie galėtų  būti tikri, kad jų pinigai yra panaudojami tinkamai. Taip yra Europos Sąjungos lygmeniu, tai taip pat pasakytina apie ES valstybes nares“, – teigė EAR pirmininkas K. H. Lehne.

Susitikime buvo aptarti ir šiais metais atliekamo Lietuvos AAI ekspertinio vertinimo klausimai. Šios komandos lyderiai – EAR atstovai – Lietuvos AAI ekspertiniam vertinimui vadovauja antrą kartą. „Savanoriško Lietuvos AAI vertinimo tikslas – nustatyti, ar Valstybės kontrolės atliekami auditai atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, ir pateikti rekomendacijų dėl institucijos veiklos ir audito proceso tobulinimo“, – žiniasklaidos atstovams sakė A. Dulkys.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jau 17 metų be esminės peržiūros skaičiuojančiame VK įstatyme nei apie rekomendacijas, nei apie išorinę institucijos atliekamų auditų kokybės peržiūrą nieko nėra kalbama.

„Europos Audito Rūmai palaiko Valstybės kontrolės pastangas įstatymiškai stiprinti nepriklausomumą, nes tai būtinybė, kad institucija galėtų dirbti dar efektyviau. Esame už nepriklausomumo didėjimą, nes tai kartu kelia ir veiklos kokybę, teigiamai atliepia ir patiems darbuotojams“, – susitikime su žiniasklaidos atstovais kalbėjo K. H. Lehne.

Valstybės kontrolierius prezidentui taip pat K. H. Lehne pažymėjo, kad naujasis VK įstatymas, kuriuo bus ne tik stiprinamas AAI nepriklausomumo lygis, bet ir įteisinamos tarptautinio pripažinimo sulaukusios VK gerosios praktikos – didžiulis žingsnis į valstybinio audito sistemos tobulinimą.

Vizito Lietuvoje metu Europos Audito Rūmų pirmininkas susitiko su Prezidente. Taip pat planuojami susitikimai su Seimo Pirmininku, Ministru Pirmininku, Seimo Audito ir Europos reikalų komitetų nariais, finansų ministru. Valstybės kontrolėje vyko valstybės kontrolieriaus A. Dulkio ir svečių susitikimas su žiniasklaidos atstovais.

EAR yra nepriklausomas Europos Sąjungos išorės auditorius, tikrinantis, ar už ES lėšas yra teisingai atsiskaitoma, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis tinkamų taisyklių ir kitų teisės aktų, ar jos duoda ekonominės naudos. EAR yra 1977 m. įsteigta ES institucija, kuri audituoja ES finansus. EAR veikia kaip kolegialus organas, sudarytas iš 28 narių – po vieną iš kiekvienos valstybės narės.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė

Parašykite komentarą