Verslas

„UP INVEST“ GAVO LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Estijoje registruota bendrovė „UP Invest“ galės vykdyti koncentraciją įsigydama 22,48 proc. Estijoje registruotos įmonės „Apollo Group“ akcijų ir padidindama turimą akcijų paketą iki 77,48 proc. Konkurencijos taryba davė leidimą šiam sandoriui, kurį įgyvendinusi „Up Invest“ įgis vienvaldę „Apollo Group“ kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. liepos 23 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Su kontroliuojančiąja bendrove (holdingu) „UP Invest“ susijusios įmonės Lietuvoje vykdo mažmeninę ir didmeninę prekybą vaistais, veterinarijos prekėmis, didmeninę prekybą medicinos pagalbos priemonėmis, taip pat teikia marketingo ir reklamos, žiniasklaidos monitoringo, spausdinimo, naujienų agentūrų, veterinarijos klinikos ir kitas paslaugas.

Su kontroliuojančiąja bendrove (holdingu) „Apollo Group“ susiję ūkio subjektai Lietuvoje teikia maitinimo, gėrimų tiekimo, boulingo paslaugas, valdo kino teatrus, užsiima kino filmų didmeniniu platinimu.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą