Įvairenybės

UAB „NEG Recycling“ palikimas: paliktų neapdorotų atliekų deklaruotas kiekis buvo triskart mažesnis nei nustatyta

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių (toliau – MBA) gamyklos valdymą perėmė iškart po teismo sprendimo, leidusio nutraukti sutartį su privačiu operatoriumi UAB „NEG Recycling“, tai yra sausio 26 d., tačiau iš buvusių „šeimininkų“ atgautas turtas šokiravo dėl jo būklės. MBA gamykla buvo visiškai nugyventa, neprižiūrėta, neatitinkanti darbo saugos reikalavimų ir veikianti tik teoriniame lygmenyje, todėl apie sklandžią darbų tąsą nebuvo nė kalbos: įrenginiai sugedę ir tinkamai neatliekantys savo funkcijų, o pati MBA gamykla visiškai užkimšta neapdorotomis atliekomis. Tai patvirtina ir pirminė eksperto, vertinusio MBA gamyklos būklę išvada: „Itin blogą Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių ir pastato techninę būklę, o taip pat nesaugias darbo ir priešgaisrines sąlygas, įtakojo ilgalaikis darbas be adekvačių technologijos įrenginių ir pastato eksploatacijos (priežiūrų, remonto) darbų.“

MBA gamykla baigta valyti nuo UAB „NEG Recycling“ palikimo

Perimta MBA gamykla ir jos patalpos buvo perpildytos mišriomis komunalinėmis atliekomis (toliau – MKA), todėl net fiziškai į gamyklą patekti buvo sudėtinga. Atliekos tiesiog virste virto pro nebeužsidarančius ir sulaužytus gamyklos vartus, todėl ŠRATC siekdamas optimalaus ir operatyvaus situacijos suvaldymo iškart parengė ir su Aplinkos ministerijos atsakingomis institucijomis suderino situacijos suvaldymo planą, pagal kurį, kol vis dar nėra gautas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas, buvo iškart pradėta veikti ir veikiama iki šiol: UAB „NEG Recycling“ MBA gamykloje sukauptos ir neapdorotos mišrios komunalinės atliekos buvo rūšiuojamos mechaniniu būdu, taip pat rankiniu būdu atskiriamos stambios atliekų frakcijos ir po to vežamos į Klaipėdos kogeneracinę jėgainę sudeginimui. Anot ŠRATC direktoriaus „kol MBA įrenginiai nepradės veikti, atliekos po mechaninio rūšiavimo bus ir toliau vežamos deginti, nes tai gamtosauginiu požiūriu yra geriau nei atliekų šalinimas sąvartyne be tinkamo jų apdorojimo“. 

MBA paliktų atliekų kiekiai viršyti 3 kartus                                                             

Aplinkos apsaugos departamentas iškart po gamyklos perėmimo nustatė, kad atliekų kiekiai palikti MBA gamykloje stipriai viršyti ir neatitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo reikalavimų, tačiau tuo metu MKA kiekiai buvo nuspėjami tik apytiksliai.

Šiandien, vasario 17 d. MBA gamyklos valymo darbai jau yra užbaigti, todėl jau žinomi tikslesni gamyklos patalpose paliktų ir valymo metu pasvertų atliekų kiekai, kurie pagal TIPK leidimą viršyti daugiau nei 2 kartus, o pagal tai, ką UAB „NEG Recycling“ buvo pateikusi atliekų tvarkymo apskaitoje, atliekų kiekiai viršyti daugiau nei 3 kartus. Pagal TIPK leidimą galimas vienu metu laikyti didžiausias atliekų kiekis – 1190 t, atliekų tvarkymo apskaitoje deklaruota – 848,34 t, o iš MBA gamyklos išvežta – 2448 t, taigi, akivaizdu, kad jau senokai atliekų apdorojimo procesai MBA gamykloje nebebuvo vykdomi dėl ko ir kilo ekstremalios situacijos Šiaulių regione pavojus, tačiau situacija buvo suvaldyta ir ekstremalios situacijos išvengta.

Pradedamas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne paliktų pasaugoti MKA apdorojimas

UAB „NEG Recycling“ nuo sausio 22 d. dėl nudėvėtos įrangos nebegebant apdoroti mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) ir sustabdžius jų priėmimą į mechaninio-biologinio apdorojimo (toliau – MBA) gamyklą, ŠRATC dalininkai, kuriems viešas interesas yra prioritetas, ir ŠRATC direktorius Ž. Šilgalis, siekdami išvengti ekstremaliosios situacijos Šiaulių regione, kuomet neišvežtos MKA kauptųsi tiesiog po regiono gyventojų namų langais ar kitose viešose vietose ir taip sukeltų pavojų gyventojų sveikatai, nedelsiant priėmė sprendimą Šiaulių regiono MKA laikinam pasaugojimui priimti sąvartyne iki tol, kol atsiras galimybė šias atliekas apdoroti. Nuo sausio 31 d. atliekų sandėliavimas sąvartyne buvo sustabdytas ir pradėtas MBA gamyklos valymas, kuris šiai dienai jau yra baigtas.

Šiandien, baigus MBA gamyklos valymo darbus, pradedamas ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne paliktų pasaugoti MKA išvežimo procesas. Taip pat intensyviai remontuojama ir tvarkoma MBA įranga, kad kai tik bus pakeisti TIPK leidimo rekvizitai, būtų galima atliekas apdoroti ir MBA įrenginiais. Lygiagrečiai įrenginiai ir toliau bus tvarkomi, kol pasieks tinkamą apdorojimo efektyvumą atitinkantį visus reikalavimus.

Pranešimą paskelbė: Sandra Bubienė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą