Įvairenybės

UAB „Dainavos elektra“ sustabdyta visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) sustabdė UAB „Dainavos elektra“ išduotos visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo galiojimą, nes bendrovė per nustatytą terminą neištaisė Tarybos konstatuoto reguliuojamos veiklos pažeidimo, t. y. vykdo veiklą, neturėdama galiojančios balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties.

UAB „Dainavos elektra“ įpareigota ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 13 d. sudaryti balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį (bendrovė  nėra atsiskaičiusi su LITGRID AB už elektros energijos perdavimo paslaugas bei iš perdavimo tinklo suvartotą elektros energiją, todėl neturi galiojančios sutarties). Neįvykdžius Tarybos įpareigojimo, UAB „Dainavos elektra“ bus panaikinta visuomeninio elektros energijos tiekimo licencija ir leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, sustabdžius licencijos / leidimo galiojimą, UAB „Dainavos elektra“ privalo  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti tinklų operatorius, kad būtina užtikrinti vartotojams  garantinį elektros energijos tiekimą*.

Tarybos turimais duomenimis, UAB „Dainavos elektra“ turi apie 20 vartotojų, iš jų vienas – buitinis. Informuojant vartotojus apie garantinį elektros energijos tiekimą, papildomai turi būti nurodyta, kas vykdys garantinį tiekimą.  

* Elektros energijos garantinis tiekimas – elektros energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Pagal Elektros energetikos įstatymą, vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Garantinio tiekimo kainą apskaičiuoja ir nustato asmuo, vykdantis garantinį tiekimą.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą