Studijos

„U-Multirank“ įvertino Lietuvos universitetus

Vakar pirmą kartą paskelbtame tarptautiniame „U-Multirank“ reitinge tarp 879 aukštojo mokslo institucijų iš 70 šalių įvertinti ir Lietuvos universitetai. Daugiausiai aukščiausių įvertinimų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijose surinko Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – devynis. Septynis aukščiausius įvertinimus gavo Vilniaus universitetas (VU), po šešis – Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Daugiadimensiniame „U-Multirank“ reitinge universitetų veikla analizuota pagal 31 rodiklį, kurie pagal pobūdį sugrupuoti į penkis kriterijus – studijų, mokslinių tyrimų, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir poveikio regionui. Kiekvienas rodiklis penkiabalėje skalėje vertinamas nuo „labai gerai“ iki „silpnai“.
Geriausiai Lietuvos aukštosios mokyklos įvertintos pagal daromą poveikį regionui. Pavyzdžiui, už bakalaurų įsidarbinimą net septynioms iš devynių reitinge dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų skirtas aukščiausias balas. VGTU, VU, KTU ir VDU maksimalų įvertinimą gavo ir dėl magistrantūros absolventų integracijos į darbo rinką. Į „U-Multirank“ sistemą įtraukti VGTU, VU, KTU, VDU, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) bei Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Marijampolės kolegijos.
Daugiau nei pusė (apie 60 proc.) VGTU rodiklių įvertinti, „labai gerai“ arba „gerai“. Be poveikio regionui, aukščiausias pozicijas reitinge užima universiteto mokslininkų publikacijos dažniausiai cituojamuose leidiniuose, nuo universiteto atskilusių įmonių skaičius (angl. spin-off), mokslininkų indėlis į menus, pritrauktos finansinės investicijos iš privačių ir regioninių partnerių, bakalauro studijos anglų kalba bei studentų mobilumas.
„VGTU surinko daugiausiai teigiamų vertinimų analizuojant visus rodiklius tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tai rodo, jog VGTU yra tarptautinis, ir tuo pačiu regionui reikšmingas universitetas, darbo rinkai rengiantis kvalifikuotus ir reikalingus specialistus“, – teigė VGTU rektorius prof. dr. A. Daniūnas.Naujasis reitingas patogus ir tuo, kad aukštąsias mokyklas galima palyginti interaktyvioje, vartotojui patogioje elektroninėje platformoje. „U-Multirank“ yra aktualus viso pasaulio stojantiesiems, nes tai – pirmoji globali ir skirtingus aukštųjų mokyklų profilius atspindinti reitingavimo sistema“, – sakė Europos studentų sąjungos viceprezidentas Fernando Galán.
„U-Multirank“ – atsvara šiuo metu paplitusioms reitingavimo sistemoms, kurios paremtos universitetų rikiavimu į eilę. Jis suteikia galimybę palyginti aukštojo mokslo įstaigas pagal skirtingus vartotojams aktualius kriterijus. Nors planuota, jog reitinguose šiemet bus vertinamos 500 aukštųjų mokyklų, norą dalyvauti reitinguose pareiškė 879 mokslo įstaigos. Informacija reitingams buvo renkama iš tarptautinių bibliometrinių ir patentų duomenų bazių, duomenis pateikė iniciatyvą remiančios aukštosios mokyklos, taip pat atlikta daugiau nei 60 tūkst. studentų apklausa. Reitingų kūrime dalyvavo Aukštojo mokslo politikos studijų centras (CHEPS), Aukštojo mokslo centras (CHE), mokslo darbų populiarinimo kompanija „Elsevier“, kiti partneriai. Kitus reitingus planuojama pristatyti 2015-ųjų kovo mėnesį.
###
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologinių mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 14 institutų, 2 mokslo centruose, 33 laboratorijose. VGTU veikia moderniausias Rytų Europoje Civilinės inžinerijos mokslo centras ir didžiausia Lietuvoje Mobiliųjų aplikacijų laboratorija. Turėdamas daugiau kaip 400 partnerių tarp užsienio aukštųjų mokyklų, VGTU suteikia plačias tarptautinių studijų bei praktikų galimybes ir pirmauja Lietuvoje pagal užsienyje studijuojančių studentų, išvykusių pagal „Erasmus“ mainų programą, skaičių.

Parašykite komentarą