Darbas ir karjera

Tik 1 iš 4 ES dizainerių yra moteris. Baltijos šalyse moterų dizainerių dalis ES – didžiausia

• Naujas EUIPO tyrimas atskleidė, kad ES tik 24 proc. dizainerių yra moterys, Lietuvoje – 28 proc.
• Tik 21 proc. ES registruotų dizainų kurtas dalyvaujant bent vienai dizainerei moteriai
• Duomenys rodo, kad, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, šiai lyčių nelygybei panaikinti prireiktų daugiau kaip 50 metų
• Vidutiniškai dizainerės moterys uždirba beveik 13 proc. mažiau nei dizaineriai vyrai
• Moterų dizainerių dalis ES yra gerokai mažesnė nei Pietų Korėjoje, Kinijoje ir JAV
• Baltijos šalyse moterų dizainerių dalis ES yra didžiausia, o Nyderlanduose, Vengrijoje ir Slovakijoje – mažiausia.

Dizaino profesijoje ir kuriant registruotuosius Bendrijos dizainus, moterų dizainerių yra per mažai, be to, jos uždirba mažiau nei jų bendradarbiai vyrai. Tai pagrindinės šiandien Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) paskelbto tyrimo „Moterys dizaino srityje“ išvados.

Šiame naujajame ir pirmajame tokio pobūdžio tyrime analizuojama lyčių nelygybė dizaino srityje – moterų dizainerių dalis ES, jų darbo užmokestis ir moterų dalyvavimas registruojant dizainą. Tyrimas paskelbtas Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną (balandžio 26 d.), kurios metu daugiausia dėmesio šiemet skiriama temai „Moterys ir intelektinė nuosavybė (IN): spartinant inovatyvumą ir kūrybiškumą“.

2021 m. tik 1 iš 4 ES dirbančių dizainerių buvo moteris (24 proc.). ES valstybėse narėse esama didelių skirtumų, nuo 17 proc. moterų dizainerių Nyderlanduose ir 18 proc. Vengrijoje ir Slovakijoje iki 33 proc. Latvijoje.

Šią nelygybę taip pat patvirtina faktas, kad mažiau moterų registruoja dizainus EUIPO. Remiantis EUIPO registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) paraiškų duomenimis, registruojant ES įsisteigusių savininkų dizainus tik 21 proc. nurodė bent vieną dizainerę moterį.

Atotrūkiui panaikinti – 51 metai

Taigi, kokia mūsų padėtis? Per pastaruosius du dešimtmečius moterų dizainerių ir moterų sukurtų dizainų dalis ES didėjo, tačiau labai lėtai, ir, esant dabartiniam tempui, atotrūkiui panaikinti prireiktų 51 metų.

Be to, kai kuriose valstybėse narėse matomi moterų dizainerių skaičiaus ir jų dalyvavimo RBD sistemoje skirtumai. Ispanijoje, Kroatijoje ir Italijoje dizainą registruojančių moterų dalis yra nedidelė, tačiau profesinėje dizaino srityje dirbančių moterų procentinė dalis viršija ES vidurkį.

Tuo tarpu padėtis kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse yra daug geresnė nei ES. Situacija Pietų Korėjoje yra daug geresnė nei ES, beveik pusėje Korėjos įmonių pateiktų dizaino paraiškų nurodyta bent viena dizainerė moteris. Kinijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose nurodyta dalis taip pat yra didesnė, moterys dalyvavo beveik 40 proc. pateiktų dizaino paraiškų.

Moterys uždirba 12,8 proc. mažiau

Kalbant apie darbo užmokestį, moterys dizainerės vidutiniškai uždirba 12,8 proc. mažiau nei jų bendradarbiai vyrai. Kai kuriuos iš šių darbo užmokesčio skirtumų galima paaiškinti tokiais veiksniais kaip amžius ar darbo sąlygos (paprastai moterys dizainerės yra jaunesnės, didesnė moterų dizainerių dalis dirba ne visą darbo laiką), nepaisant to lieka neaiškus 8 proc. darbo užmokesčio skirtumas.

EUIPO vykdomasis direktorius Christianas Archambeau teigia:

„Lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių ES tikslų. Šio tikslo būtina siekti visose gyvenimo srityse, įskaitant intelektinės nuosavybės sritį. Daugumoje iki šiol atliktų su lyčių aspektu susijusių tyrimų didžiausias dėmesys buvo skiriamas išradėjams ir patentams.

Šiuo naujuoju EUIPO tyrimu, kuriame daugiausia dėmesio skiriama dizainerėms moterims ir jų dalyvavimui registruotojo Bendrijos dizaino sistemoje, tikimės atkreipti dėmesį į šiuo metu ES intelektinės nuosavybės srityje egzistuojančią lyčių nelygybę ir prisidėti prie to, kad dizaino profesija būtų labiau subalansuota ir įtrauki. Skatindami didesnę įvairovę ir įtraukumą, galime sukurti teisingesnį ir gyvybingesnį IN pasaulį“.

Remiantis šiuo tyrimu, dažniausiai moterų kuriami produktai yra farmacijos ir kosmetikos gaminiai, papuošalai ir tekstilės gaminiai. Kita vertus, muzikos instrumentai, ginklai, pirotechnikos gaminiai, medžioklės, žvejybos ir kenkėjų naikinimo reikmenys, statybiniai ir konstrukciniai elementai yra rečiausiai moterų kuriami gaminiai.

PASTABA REDAKTORIAMS

„Moterys dizaino srityje“ – tai pirmasis EUIPO atliktas tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama dizainerėms moterims ir lyčių nelygybei IN srityje, remiantis registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) paraiškų ir Eurostato duomenimis. Analizė atlikta su 670 000 dizainų ir 210 000 dizainerių remiantis informacija apie dizainerės vardą ir pavardę EUIPO duomenų bazėse (43 proc. RBD registracijų) ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) paskelbtame „Pasaulio lyčių vardų žodyne“.

EUIPO Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras reguliariai skelbia studijas ir tyrimus visais su IN susijusiais aspektais. Visas ataskaitas galima rasti Stebėsenos centro interneto svetainėje.

APIE EUIPO

EUIPO yra viena didžiausių ES decentralizuotų agentūrų ir yra įsikūrusi Alikantėje (Ispanija). EUIPO yra pelniusi novatoriškiausios intelektinės nuosavybės tarnybos pasaulyje pripažinimą. Ji administruoja Europos Sąjungos prekių ženklo ir registruotojo Bendrijos dizaino – jais abiem suteikiama intelektinės nuosavybės apsauga visose ES valstybėse narėse – registraciją. Ši tarnyba taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis ir regioninėmis ES intelektinės nuosavybės tarnybomis ir joje veikia Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras. Be to, EUIPO rengia „DesignEuropa“ apdovanojimus, kurie vyks 2023 m. rugsėjo mėn. Berlyne (Vokietija).

Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras įsteigtas 2009 m., kad padėtų saugoti ir ginti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su vis didesne intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo Europoje grėsme. Šis centras 2012 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 386/2012 buvo perkeltas į EUIPO.

Parašykite komentarą