Studijos

„THE Europe Teaching Rankings 2019“: 125 tūkst. Europos studentų įvertino KTU studijų procesus

Liepos 4 dieną paskelbti tarptautinio aukštųjų mokyklų reitingo „THE Europe Teaching Rankings 2019“ rezultatai, atnešę puikią žinią Kauno technologijos universiteto (KTU) bendruomenei. KTU pateko į 201+ reitingo kategoriją Europoje.

Sudarytojai duomenis reitingui surinko iš daugiau nei 125 tūkst. studentų, kurie studijuoja 18 skirtingų Europos šalių aukštosiose mokyklose. Kitaip nei tradiciniuose reitinguose, vertinant aukštųjų mokyklų rezultatus, dėmesys maksimaliai koncentruotas į studijų procesą.

Siekiant nustatyti aukštųjų mokyklų mokymo ir mokymosi aplinką, reitinge KTU ir visi kiti universitetai buvo vertinti pagal 4 pagrindinius kriterijus: studentų įsitraukimą (engagement), išteklius studijoms (resources), studijų rezultatus (outcomes) ir studijų aplinką (environment).

Reitingui reikalingos informacijos pagrindą – 45 proc. bendrojo vertinimo –  sudaro duomenys, gauti tarptautinės apklausos „THE European Student Survey“ metu.

Daugiausia lėmė studentų nuomonė

Tarptautinį studentų tyrimą sudarytojai vykdė bendradarbiaudami su rinkos tyrimų bendrove „Streetbees“. Kaip skelbia rengėjai, apklausa vykdyta internete, į procesą integravus universitetų atstovus ir socialines medijas.

Tyrime dalyvavę studentai turėjo tam tikrus teiginius vertinti skale nuo 1 iki 10. Tarptautinės apklausos metu studentų teirautasi apie universiteto teikiamas galimybes lavinti kritinį mąstymą, ugdyti gebėjimą integruoti skirtingus mokomus dalykus. Tyrimo metu rinkta informacija apie universiteto paskatas studentams taikyti gautas žinias realioje aplinkoje, apie universiteto skatinimą studentus įsitraukti į studijų iššūkius.

Apklausiant respondentus taip pat siekta nustatyti respondentų sąveikos su personalu intensyvumą, mokymosi bendradarbiaujant galimybes, verslo dalyvavimą studijose bei studentų nusiteikimą rekomenduoti studijas ketinantiems studijuoti asmenims.

„Lyginant su kitų reitingų duomenimis, šio reitingo rezultatams nedidelę įtaką daro universiteto mokslinių tyrimų veikla“, – komentuoja KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

Pasak jos, vienintelis tiesioginis rodiklis, susijęs su moksline veikla, yra akademinio personalo ir išleistų publikacijų skaičiaus santykis, sudarantis 7.5 proc.  galutinio įvertinimo. Taip pat 10 proc. sudaro „THE Academic Reputation“ apklausos rezultatai, kurie dalinai susiję su moksline veikla.

Įvertina mokymosi aplinką ir mokymo rezultatus

L.Jurkšienės manymu, šis tikslinis reitingas yra vienas geriausių THE reitingų organizatorių sprendimų. „Intensyvaus studentų įsitraukimo į studijas galimybės, efektyvus ir į rezultatus orientuotas mokymasis bei motyvuojantis, įkvepiantis studento ir dėstytojo santykis – tai yra esminiai aspektai, apie kuriuos svarbu kalbėti studentų priėmimo į universitetus laikotarpiu. Tad reitingo rezultatai – tikrai laiku ir vietoje“, – teigia ji.

KTU Veiklos valdymo departamento direktorė ypač įžvelgia parinktos tyrimo metodologijos vertę būsimiems studentams. „Čia didelę vertinimų dalį nulemia pačių studentų nuomonė, kuri surinkta, kaip teigia organizatoriai, atsižvelgiant ir maksimaliai sumažinant galimą socialinių, kultūrinių, ekonominių aspektų įtaką“, – pasakoja ji.

„Manau, šio reitingo rezultatai būsimiems studentams tik patvirtina, kad KTU yra puikus pasirinkimas siekiantiems studijuoti į studentų poreikius orientuotame universitete, kuriame svarbi mokymo ir mokymosi kokybė, užtikrinamas dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas, o studijos orientuotos į realių iššūkių ir problemų sprendimą“, – pastebi L. Jurkšienė.

Pasak KTU atstovės, šis reitingas turi tikslą įvertinti mokymo ir mokymosi aplinkos kokybę bei mokymo rezultatus. Aukšti vertinimo rezultatai yra vienas geriausių įvertinimų kasdienių dėstytojų pastangų. „Ir tuos įvertinimus jie gauna tiesiogiai iš studentų. Ir ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių“, – priduria ji. – Noriu tikėti, kad tokius rezultatus atspindintis grįžtamasis ryšys džiugina mūsų universiteto dėstytojus ir dar labiau įkvepia daryti tai, ką jie geba daryti geriausiai“.

Reitingas – geresnis kelrodis studentams

2015 metais „THE Europe Teaching Rankings 2019“ iniciatyva išaugo iš gerai žinomo  pasaulinio aukštųjų mokyklų reitingo „Times Higher Education“ (THE), kurį švietimo ekspertai vertina kaip rimtą konkurentą QS reitingams.

„Kitaip nei QS vertinimas, THE reitingai daugiau koncentruojasi į mokslinius tyrimus, žinių perdavimą ir galimai yra geresnis kelrodis studentams, kurie planuoja karjerą akademinėje terpėje“, –  THE reitingų sudarytojų skelbiamą žinią perduoda L. Jurkšienė.

THE reitingas buvo įkurtas 2004 metais. Siekiant užtikrinti rezultatų patikimumą, praėjusiais metais skaičiavimas buvo audituojamas vienos geriausiai vertinamų audito kompanijų pasaulyje – „PricewaterhouseCoopers“.

THE universitetai yra reitinguojami pagal 5 sritis: mokymą ir mokymąsį (teaching),  mokslinius tyrimus (research), cituojamumą (citations), žinių perdavimą, pajamas iš pramonės (industry Income/knowledge transfer) ir tarptautinį įvaizdį (international outlook).

2018 metais atliktame reitingo vertinime išryškėjo KTU indėlis bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi.

 

 

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

Parašykite komentarą