Verslas

Telecentro teikiamų paslaugų LRT kaina yra skaidri ir objektyviai pagrįsta

Komentuodamas pastarojo meto LRT viešus pareiškimus dėl neva neskaidrios ir nepagrįstos paslaugų kainodaros Telecentro vadovas Remigijus Šeris teigia:

– Pastarąją savaitę Telecentro vardas buvo dažnai minimas nacionalinio transliuotojo LRT viešuose pasisakymuose ir komentaruose. Antai birželio 17 d. LRT pareiškė, kad „pastaraisiais metais Telecentras priskaičiuoja papildomus milijonus už savo paslaugas, procesas stokoja skaidrumo ir pagrindimo, kainos perskaičiavimui nėra jokių kontrolės mechanizmų ar lubų“ (LRT: keičiamas finansavimo modelis neturi kenkti visuomeninio transliuotojo misijai – LRT). Birželio 18 d. LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė komentare BNS viešai abejojo, ar Telecentro paslaugų kainos yra kontroliuojamos ir ar jomis nėra piktnaudžiaujama (LRT žada skųsti teismo sprendimą dėl atmesto ieškinio Telecentrui – LRT). Birželio 19 d. LRT vadovė toliau spekuliavo ta pačia tema, teikdama, jog “LRTC pateikiamos išlaidos nėra niekaip kontroliuojamas, neužkardoma galimybė piktnaudžiavimui” (LRT vadovė: dėl finansavimo keitimo su mumis visiškai nebuvo pasitarta – LRT).

Dėkodami už bendrovės vardo viešinimą bei žinomumo didinimą vis tik turime pastebėti, kad LRT viešos pretenzijos neatitinka tikrovės, klaidina visuomenę ir yra nekorektiškos kaip etikos, taip ir teisės normų požiūriu.

Noriu pabrėžti, kad teikdamas LRT įstatymu ir LRV nutarimu nustatytas radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugas nacionaliniam transliuotojui Telecentras nepriskaičiuoja jokių “papildomų milijonų”. Mūsų teikiamų, ir, būtina pastebėti – reguliuojamų – paslaugų apmokestinimo principai yra aiškūs. Jie remiasi paslaugos teikėjo realiai patiriamomis sąnaudomis, o pastarųjų priskyrimo metodika, skirtingai, negu teigia LRT, yra visiškai skaidri, patvirtinta mūsų veiklą reguliuojančios institucijos – Ryšių reguliavimo tarnybos.

Tai, kad mes nieko nepriskaičiuojame ir nepiktnaudžiaujame, praėjusią savaitę patvirtino ir teismas, atmetęs LRT pretenziją dėl neva permokėtų pinigų už Telecentro suteiktas radijo ir TV programų siuntimo paslaugas.

Viešuose pasisakymuose LRT pateikia Telecentrą bei jo teikiamas paslaugas kaip didelę finansinę naštą. Šios viešai reiškiamos pretenzijos ypač sustiprėjo šiomis dienomis, kuomet imta kalbėti apie valstybės skiriamas lėšas LRT veiklai finansuoti. Iš tikrųjų visuomenė turėtų žinoti, kad su Telecentro teikiamomis radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugomis susijusios LRT sąnaudos tesiekia 5-6 procentų kasmetinio nacionalinio transliuotojo biudžeto. Todėl visų LRT problemų spręsti Telecentro sąskaita tikrai nederėtų.

Visuomenė taip pat turėtų žinoti, kad tomis pačiomis programų siuntimo paslaugomis ir sąlygomis naudojasi TV3, LNK, Delfi TV, M-1 ir kiti transliuotojai, tad jokios diskriminacijos ar išskirtinumo LRT atžvilgiu nėra ir negali būti.

Stebina, kad įstaigos vadovė ragina politikus „pažaboti nevaldomą LRTC paslaugų kainos augimą“, tarsi nežinotų, kokią situaciją turime Lietuvoje su infliacija (50 procentų 2015-2023 m.), energijos kainų šuoliais, darbo užmokesčio augimu ir kitais makroekonominiais veiksniais, tiesiogiai įtakojančiais mūsų visų, taip pat ir paties LRT, veiklos kaštus bei paslaugų kainas.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Parašykite komentarą