Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministrės ir Interpolo generalinio sekretoriaus susitikimo dėmesio centre – saugikliai dėl politiškai motyvuotų pranešimų

Šiandien teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska susitiko su Lietuvoje viešinčiu Interpolo generaliniu sekretoriumi Jürgen Stock. Susitikimo darbotvarkėje – Rusijos galimo piktnaudžiavimo Sausio 13-osios byloje užkardymo bei kiti aktualūs klausimai. 

Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, Interpolo vaidmuo svarbus ne tik užkertant kelią politiškai angažuotiems pranešimams dėl Lietuvos prokurorų ir tyrėjų persekiojimo, bet ir užtikrinant teisingumą ateityje, kai bus priimti tarptautinių tribunolų ir nacionalinių teismų sprendimai dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje, remiantis universaliąja jurisdikcija, kurie privalės būti įgyvendinti. Turime kuo skubiau peržiūrėti tarptautines bendradarbiavimo taisykles, kad Interpolo sistemos galimybėmis nebūtų piktnaudžiaujama.

Susitikimo metu ministrė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos galimų veiksmų Sausio 13-osios byloje prieš Lietuvos tyrėjus, prokurorus ir teisėjus, kuriems Rusija yra pateikusi baudžiamuosius kaltinimus ir gali pradėti jų tarptautinę paiešką.  

Pasak E. Dobrovolskos, esami ES mechanizmai turėtų būti sustiprinti siekiant veiksmingiau ES piliečius apsaugoti nuo galimų trečiųjų šalių politiškai motyvuotų veiksmų. Interpolo vadovas paragino deleguoti nacionalinį ekspertą į Interpolo grupę, tikrinančią galimai politiškai motyvuotus pranešimus.

„Siekiant apsaugoti nuo neteisėtų ar politiškai motyvuotų ekstradicijos prašymų tiek Lietuvos, tiek visos ES bendrijos piliečius, reikėtų ne tik Europos Komisijos rengiamo teisinio reguliavimo, bet ir geraisiais valstybių narių pavyzdžiais paremto bendradarbiavimo mechanizmo, keičiantis informacija apie politiškai motyvuotus Interpolo pranešimus“, – pabrėžė E. Dobrovolska.  

Interpolas yra didžiausia tarptautinė policijos organizacija pasaulyje, jungianti 194 valstybes nares. Kiekvienoje iš jų veikia nacionalinis Interpolo biuras. Interpolas teikia pagalbą valstybių narių teisėsaugos institucijoms tiriant ir užkardant nusikalstamas veikas, užtikrina tam skirto saugaus, globalaus policijos informacijos tinklo kūrimą ir veiklos palaikymą. Šis tinklas sudaro galimybes valstybėms narėms siųsti paklausimus, teikti informaciją ir turėti prieigą prie svarbių duomenų saugioje aplinkoje.  

Pagrindinis Interpolo uždavinys yra teikti pagalbą pasaulinei teisėsaugos bendruomenei renkant, koordinuojant ir platinant viešo pobūdžio informaciją ir žvalgybos duomenis, palaikant ir gerinant nacionalinių ir tarptautinių tyrimų vykdymą kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. 

                                                                       

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą