Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministerijos surengtoje diskusijoje – apie korupcijos privačiame sektoriuje iššūkius

Šiandien, minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Teisingumo ministerija į virtualią diskusiją sukvietė viešojo bei privataus sektorių korupcijos prevencijos srityje dirbančius ekspertus.

Diskusijoje „Korupcija privačiame sektoriuje: kaip siekti didesnio skaidrumo“ dalintasi skaidrumo užtikrinimo, kovos su korupcija įžvalgomis, gvildentos esminės problemos bei iššūkiai, pristatyta geroji praktika, taip pat atskleistos esminės klaidos ir unikalios priemonės antikorupcinei aplinkai kurti.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, norint padidinti atsparumą korupcijai privačiame sektoriuje, tikslinga kurti sistemą, skatinančią aktyviau diegti priemones, susijusias su įmonių atsparumo korupcijai stiprinimu, formuoti skaidrumo standartus ir nulinės tolerancijos korupcijai kultūrą.

Ministrės teigimu, siekis sukurti efektyvų teisinį korupcijos privačiame sektoriuje reguliavimo mechanizmą įtvirtintas ir LR Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 m. tarpinstituciniame veiklos plane.

„Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra vienu iš svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų. Tiek sociologiniai, tiek moksliniai tyrimai rodo, kad verslo bendrovės, kurios savo veikloje įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, ilgalaikėje perspektyvoje tampa konkurencingesnės už kitus rinkos dalyvius, apsaugo ir net pagerina savo reputaciją, sugeba pritraukti daugiau investicijų ir užmegzti ilgalaikius ryšius su patikimais verslo partneriais“, – renginyje sakė E. Dobrovolska.

Teisingumo viceministras Elanas Jablonskas plačiau pristatė korupcinės veiklos galimus padarinius, aptarė teisinį reglamentavimą šioje srityje, įvardino galimus reputacinius bei finansinius nuostolius.

„Turime įsivardinti korupcijos pasireiškimo rizikas, priežastis, jų valdymo būdus stambiuose verslo procesuose, stiprinti asmenų pranešančių apie teisės pažeidimus apsaugos užtikrinimą, nuolatinę atskaitomybę prieš visuomenę, nes antikorupcinės aplinkos kūrimas, viešojo ir privataus sektoriaus tarpusavio sąveika padės efektyviau užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams“, – pabrėžė E. Jablonskas.

Renginyje savo įžvalgomis dalinosi Generalinės prokuratūros, Transparency International Lietuvos skyriaus, įmonės „EPSO-G“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ atstovai.

Renginį moderavo žurnalistas Aurimas Perednis.

Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos 2003 metais. Gruodžio 9-tą dieną Meridoje (Meksika) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti, kurios metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą