Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministerijoje pagerbti pataisos pareigūnai

Šiandien, minint Pataisos pareigūnų profesinę šventę ir 103-ąsias Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo metines, Teisingumo ministerijos iniciatyva surengti iškilmingi apdovanojimai „Pataisos pareigūnams pagerbti – 2022”.

Apdovanojimų sulaukė 21 pataisos pareigūnas už indėlį ir nuopelnus skatinant pokyčius bausmių vykdymo sistemos veikloje. Taip pat apdovanotas tarnybinis šuo. Iškilmingoje ceremonijoje juos apdovanojo teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, Pataisos pareigūnų profesinę šventę ministerija pasitinka iškilmingų apdovanojimų iniciatyva ne atsitiktinai – tai galimybė padėkoti itin sudėtingą ir prasmingą darbą dirbantiems pareigūnams už sutelktą kasdienę veiklą ir suvienytas jėgas įveikiant pandemijos bei migrantų krizės iššūkius, užtikrinant nenutrūkstamą pagalbą ir rūpestį nuteistaisiais, praktikoje taikant veiklos veiksmingumą didinančias priemones.

„Mūsų bendras tikslas – efektyvinti bausmių vykdymo sistemą. Tikiu, kad suvieniję pastangas kursime atvirą, modernią, pažangią įstaigą, kurios vieni svarbiausių prioritetų būtų žmogaus orumo užtikrinimas, jo teisių saugojimas, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas, pozityvių, tarptautine patirtimi grįstų praktikų taikymas, kad pareigūnai savo geru pavyzdžiu galėtų daryti įtaką suimtiesiems ir nuteistiesiems, įgytų jų pagarbą bei pasitikėjimą. Todėl tikiu, kad ši iniciatyva taps gražia tradicija, prisidėsianti prie gerosios patirties sklaidos, įkvėps jau esančius ir būsimus bausmių vykdymo sistemos darbuotojus įgyvendinti pokyčius, stiprinančius visuomenės pasitikėjimą bei visos bausmių vykdymo sistemos prestižą“, – sveikinimo kalboje akcentavo E. Dobrovolska.

Renginyje pareigūnus sveikinęs Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas akcentavo, kad tarnystė savo šaliai ir atsidavimas bei pagarba darbui – yra pataisos pareigūnų kasdienybė ir tai yra puiki paspirtis vykdant bausmių sistemos pertvarkos, kuri bus baigta įgyvendinti 2030 metais, veiklas.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė tardama sveikinimo žodį pabrėžė, jog pataisos pareigūnai ypač pasižymi meile ir atsidavimu savo darbui, visada širdyje didžiuojasi savo tarnyba. Taip pat ministrei Evelinai Dobrovolskai palinkėjo ryžto ir kantrybės siekiant, kad bausmių vykdymo sistema taptų viena lyderiaujančių ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu.

Šiandien apdovanojimo sulaukė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus specialistas, kinologas Tomas Tamašauskas kartu su tarnybiniu šunimi, vardu Pipiras Gera Nuotaika, už atliekamas operatyvias ir profesionalias veiklas, suteiktą pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, vykdant su nelegalių migrantų krizės suvaldymu susijusias veiklas bei kitas kontrolės užtikrinimo funkcijas.

Taip pat įvertinta Kalėjimų departamento Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Jakutienė, aktyviai prisidėjusi prie bausmių vykdymo sistemos skaidrumo užtikrinimo.

Pagerbta ir Kalėjimų departamento direktoriaus patarėja Raimonda Čižauskaitė už atsidavusią ir profesionalią veiklą su nuteistaisiais bei efektyvių pokyčių bausmių vykdymo sistemoje įgyvendinimą.

Taip pat apdovanota Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Donata Kračkienė, svariai prisidėjusi prie Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinio sklandaus ir operatyvaus perdavimo Valstybės sienos apsaugos tarnybai veiklų.

Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus viršininkė Renata Katinaitė-Lodh apdovanojimo sulaukė už mokslines ir praktines iniciatyvas resocializacijos srityje.

Apdovanotas ir Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Airidas Remeikis, kurio žvalgo patirtis ir profesionalumas nuo pat pirmų dienų padėjo atskleisti ir užkardyti labai sunkius nusikaltimus.

Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas Ramūnas Narkevičius pagerbtas už veiklas, atliekant profesionalius ikiteisminius tyrimus.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, kriminologas Gintautas Sakalauskas įvertintas už aktyvų dalyvavimą kuriant Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepciją bei daugybę akademinių, mokslinių veiklų ir pasiekimų nuteistųjų resocializacijos srityje.

Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Loreta Skrickienė pagerbta už iniciatyvas rengiant „Bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategijos įgyvendinimo planą“, lyderystę įgyvendinant parengiamąsias Bausmių vykdymo sistemos reorganizavimo veiklas.

Taip pat apdovanota Panevėžio pataisos namų Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elena Indrulionienė už aktyvų dalyvavimą nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus veikloje, iniciatyvas tobulinant bausmių vykdymo sistemą.

Vilniaus pataisos namų 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valerij Jermak įvertintas už itin gerai įgyvendinamas įstaigos apsaugos užtikrinimo veiklas, iniciatyvas prevencinėse veiklose bei organizuojamose operacijose.

Apdovanojimo sulaukė ir Vilniaus pataisos namų 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus specialistas Mantas Adlys, itin profesionaliai atliekantis pataisos namų teritorijų priežiūrą, nuteistųjų apžiūras, informacijos laikmenų patikrinimus.

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Zaveckas pagerbtas už atsakingą veiklą atliekant elektroninį monitoringą, elektroninio stebėjimo įrangos prižiūrimiesiems diegimą, metodinę pagalbą šiais klausimais.

Marijampolės pataisos namų 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas Irenėjus Žilinskas įvertintas už pridėtinę vertę kuriančias veiklas ir iniciatyvumą saugumo valdymo srityje.

Apdovanojimas įteiktas ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininko pavaduotojui Mindaugui Anilioniui, įgijusiam suimtųjų bei nuteistųjų pasitikėjimą, veikloje itin daug dėmesio skiriančiam nuteistųjų motyvavimui bei jų elgesio korekcijoms.

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Resocializacijos skyriaus viršininkas Rolandas Bieliūnas pagerbtas už iniciatyvas tobulinant veiklos procesus, aktyvų bendradarbiavimą su bausmių vykdymo įstaigomis, efektyvias veiklas padėjusias išaiškinti ne vieną nusikaltimą.

Taip pat apdovanotas Alytaus pataisos namų Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas Irmantas Naruševičius už efektyvias nuteistųjų priežiūros veiklas, nusikalstamų veiklų užkardymą.

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus veiklos adresu Marijampolės pataisos namai šeimos gydytojas Gintaras Kėžys už nepailstamą veiklą sveikatos priežiūros stiprinimo srityje.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Ralys už indėlį tobulinant saugumo sistemas.

Pagerbta ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė Ina Širvinskienė įvertinta už ilgametį atsidavusį darbą stiprinant įstaigos saugumo užtikrinimą.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyriaus patarėjas Mindaugas Vaškevičius už metodologinę ir praktinę veiklą kompetencijų ugdymo srityje.

Apdovanojimų renginyje skambėjo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bigbendo, vadovaujamo Albino Kučinsko, pučiamųjų, džiazo ir estrados skyrių moksleivių atliekamos kompozicijos.

Šiuo metu bausmių vykdymo sistemoje dirba apie 3246 bausmių vykdymo sistemos darbuotojai.

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą