Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministerija: Teisingumas tarptautinių nusikaltimų aukoms turi būti prieinamas ir Lietuvoje

Šiandien, vasario 3 d., Teisingumo ministerija ir programa „Kurk Lietuvai“ inicijavo apskritojo stalo diskusiją „Universali jurisdikcija – galimybės ir iššūkiai“, skirtą aptarti universalios jurisdikcijos teikiamas galimybes siekiant teisingumo už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus bei efektyvios gynybos tarptautinių nusikaltimų aukoms, kai kiti tradiciniai valstybių baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo būdai nesuveikia.

Diskusijoje dalyvavo VDU Teisės fakulteto dekanas ir Teisingumo centro vadovas Dainius Žalimas, MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius Justinas Žilinskas, generalinio prokuroro pavaduotojas Saulius Verseckas su Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento kolegomis prokurorais Rimvydu Valentukevičiumi ir Arūnu Meška. Diskusiją moderavo teisingumo viceministrė ir VU teisės fakulteto mokslininkė Gabija Grigaitė-Daugirdė, o temą pristatė ministerijoje universalios jurisdikcijos galimybių projektą įgyvendinanti programos „Kurk Lietuvai“ komanda – Monika Rogers ir Kateryna Latysh.

„Universali jurisdikcija įgalina pradėti baudžiamąjį persekiojimą nepaisant to, kur nusikaltimas buvo padarytas, kas jį padarė ir kokios pilietybės yra tokio nusikaltimo aukos. Tokia galimybė – tai žmogaus teisių evoliucijos rezultatas, gimęs iš atvejų, kuomet nusikaltimo vietos valstybė nesiima persekioti savo piliečių už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus. Lietuvos pasiryžimas ir gebėjimas naudotis universalios jurisdikcijos galimybe yra kaip niekada svarbus, tebesitęsiant Rusijos agresijai prieš Ukrainą ir represijoms Baltarusijoje. Tarptautinių nusikaltimų aukoms teisingumas turi būti prieinamas ir Lietuvoje“, – pradėdama diskusiją akcentavo teisingumo viceministrė G. Grigaitė-Daugirdė.

Pasak generalinio prokuroro pavaduotojo Sauliaus Versecko, Lietuvos generalinė prokuratūra imasi visų įmanomų priemonių, kad nusikaltimai demokratijai ir žmoniškumui tiek karo Ukrainoje, tiek situacijos Baltarusijoje kontekste būtų atidžiai tiriami. Lietuvos prokurorai kartu su kitais pareigūnais bei ekspertais vyksta į Ukrainą, kur kartu su šios šalies prokurorais bei tyrėjais dalyvauja atliekant procesinius veiksmus, fiksuojant nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymus, apžiūrint įvykių vietas.

Ikiteisminį tyrimą dėl Ukrainoje vykdomos agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui Lietuvos generalinė prokuratūra pradėjo pernai kovo 1 dieną, po to, kai teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Rusijos ir Baltarusijos aukščiausiųjų vadovų suplanuoto ir pradėto agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą.

MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesoriaus Justino Žilinsko teigimu, svarbu išnaudoti universalios jurisdikcijos teikiamas galimybes siekiant teisingumo už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus, ypač bendradarbiaujant su didesnę patirtį turinčiomis valstybėmis, tokiomis kaip Nyderlandų Karalystė, Skandinavijos šalys ar Vokietija. Viena iš bendradarbiavimo priemonių galėtų būti ir mišraus tribunolo įsteigimas.

VDU Teisės fakulteto dekanas ir Teisingumo centro vadovas Dainius Žalimas pabrėžė, kad ikiteisminiai tyrimai, naudojant universalią jurisdikciją – yra Lietuvos nacionalinis interesas.

„Negalima sudaryti sąlygų išvengti bausmės už tarptautinius nusikaltimus, įskaitant tokius, kurie šiuo metu daromi tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje. Universali jurisdikcija yra grindžiama imperatyviomis tarptautinėmis teisės normomis, apibrėžiančiomis tarptautinius nusikaltimus, kaip nusikaltimus visai tarptautinei bendrijai, taigi ir visai žmonijai. Tarptautinė bendruomenė yra įsipareigojusi persekioti šiuos nusikaltimus darančius asmenis, todėl universali jurisdikcija gali būti perspektyvus ir veiksmingas instrumentas siekiant užkirsti kelią nebaudžiamumui ir tarptautinių nusikaltimų prevencijai“, – sakė D. Žalimas.

Apibendrindama diskusiją teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė pabrėžė, kad universaliosios jurisdikcijos įgyvendinimas turi tapti aiškiu Lietuvos valstybės prioritetu, tam skiriant pakankamai dėmesio, žmogiškųjų resursų ir finansavimo.

Tad „Kurk Lietuvai“ komanda – Monika Rogers ir Kateryna Latysh, Teisingumo ministerijoje vykdančios projektą universalios jurisdikcijos tema, siekia išsiaiškinti, kokios pagalbos, tiriant tarptautinės teisės pažeidimus, reikia Ukrainai. Kariaujančios šalies teisėsauga, kasdien augant karo nusikaltimų skaičiams, trūkstant teisėjų, kare griūnant teismų pastatams, stokoja resursų. Tad svarbu išnagrinėti visas bylas, kad būtų galima efektyviai apginti tarptautinių nusikaltimų aukas ir tuomet, kai baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo būdai neveikia.

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą